Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

Doudleby - archiv událostí

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Archiv událostí
Tisk stránky

Obsah:
Malá povodeň 2006
Otvírání Čapkova mostu po opravě
Povodňové zápisky 2002 (foto)

Malá povodeň 2006

26.03.2006 Odpoledne se ucpalo koryto řeky kládami a přes úsilí hasičů večer strhlo lávku na Podháj. Je připoutaná ke břehu, ale skoro celá leží na dně. Prostřední podpěra je vyvrácená.

28.03.2006 Je očekáváno do večera vylití řeky z břehů a zasažení některých nemovitosti, zejména nízko položených chat. Upozornění pro majitele nemovitostí, ležících nízko na břehu Malše: Je nejvyšší čas začít s vyklízením přízemních místností a sklepů.

29.03.2006 Řeka vystoupila z břehů a přiblížila se k obytným stavením. Některé chaty jsou již zaplaveny. Bude znovu zvýšen odtok z vodní nádrže Římov:
V poledne o 10 m3/s a večer o dalších 10 m3/s. Celkem hladina stoupne asi o 30 - 40 cm (záleží také na tom, co udělá Stropnice).

30.03.2006 Je to dobré. Hladina sestoupila asi o 20 cm a stále klesá.

31.03.2006 Řeka se téměř vrátila do koryta. Teď jen aby nezačalo pršet, protože Římovská přehrada je stále plná, viz měření (odkaz na stránky Povodí Vltavy).

03.04.2006 Výška hladiny vody v řece je uspokojivá. Jsou zaplaveny jen okraje břehů, ostrov pod jezem. Stále klesá.

06.04.2006 Hladina v řece zůstává na stejné výši, břehy jsou nad vodou.

21.04.2006 Stav vody je normální, nyní musíme sehnat peníze na lávku na Podháj. Snad půjde opravit.

Dne 13.9.2003 byl po opravě slavnostně otevřen Čapkův most

Spojuje dvě části Doudleb – Doudleby a Straňany. Most byl silně poškozen při povodních v roce 2002. Na opravu významným způsobem přispěla Evropská unie, vláda Lichtenštejnska, obec Eschen z Lichtenštejnska, rakouské velvyslanectví v České republice a české velvyslanectví v Rakousku a firma E-ON Praha. Bez těchto dárců a organizátorů by se obec Doudleby musela zadlužit na dlouhá léta, protože oprava mostu byla skutečně nutná a jiný přístup než přes Čapkův most do Doudleb není.

Naši vzácní hosté:
rakouský velvyslanec v Čechách Dr. Klas Daublebsky
český velvyslanec v Rakousku Jiří Gruša
starosta obce Eschen Gregor Ott
hejtman Jihočeského kraje Dr Jan Zahradník
ředitel společnosti E-ON Bohemia Ing. Miroslav Píše
zástupce fy Building Ing. Miloš Kačenka, Ing. Tomáš Tvrdík, Roman Sládek
přátelé z Doudleb nad Orlicí v čele se starostou obce Jiřím Kaplanem
starosta obce Plav Jaroslav Hlach
místní farář p. Karel Hampl

Slavnost začala v poledne, kdy před mostem vyhrávala Malá kapela Pavla Havlíka. Vzácní hosté se sjížděli a byli převezeni kočáry taženými koňmi k Obecnímu úřadu. Občané Doudleb si vyšli k mostu a rádi využili možnosti pochutnat si na zdarma čepovaném pivě – ovšem každý jen jednou. Na Obecním úřadě se mezitím hosté za přítomnosti obecního zastupitelstva zapsali do kroniky obce Doudleb a byli posíleni malým pohoštěním.

Na 13.00 hodin byl naplánován vlastní akt otevření mostu, to znamená slavnostní projevy a přestřižení pásky. V tu chvíli začalo silně pršet. Hosté se stísnili pod přístřešek a občané rozevřeli deštníky, nikdo to ale nevzdal. Dva měsíce nepršelo a dnes jako naschvál takové dopuštění - zkrátka „výběrové“ počasí. Ale řečnilo se, lidé poslouchali, tleskali a měli z té padající vody nakonec legraci, protože déšť ustal skoro přesně v okamžiku přestřižení pásky.

Pak byli hosté odvedeni na oběd do místního hotelu a po obědě si prohlédli zajímavá místa v obci. V 16.30 pokračoval pro všechny program v Kulturním domě, kde vystoupil soubor Doudleban, děti z Mateřské školy a kapela Drazda band. Poté někteří vzácní hosté odjeli, ale jiní zůstali a aktivně se zúčastnili večerní taneční zábavy. Starosta Eschenu dobře tancuje a zřejmě i rád.

Slavnost se vydařila, most je opraven a vypadá jako nový. Občanům děkujeme a hostům vzkazujeme, že mají v Doudlebech přátele, kteří nezapomenou.

POVODŇOVÉ ZÁPISY 2002:

Letecký snímek Doudleb

Doudleby jsou obkrouženy řekou Malší.
Když je voda klidná, je to kouzelné místo k bydlení.
Ale ...

Středa 7.8.2002 - 17.00 hodin Je vyhlášen II.stupeň povodňové aktivitiy. Stejně už jsme byli aktivní. Že přijde velká voda, bylo zřejmé.
- 21.00 hodin – voda, voda, voda. Stále prší a hladina řeky stále stoupá. Chataři u řeky! Zachraňujte hodnoty! Příjezd od Českých Budějovice je velmi riskantní – silnice je pod proudící vodou.

Čtvrtek 8.8.2002 - 0.15 hodin – siréna ohlásila stoletou vodu – jdeme vyklízet spodní chalupy.
- 0.30 hodin – přijeli hasiči a všechny obyvatele vyhnali na kopec. Římovská přehrada hrozí protržením. To by nás smetlo. Někteří lidé mají jen osobní doklady. Kdo se schoval v kostele, udělal dobře. Je tam světlo a kupodivu i teplo.
Po řece plavou klády i chaty.
- 2.00 hodin – přehrada to asi vydrží, i když do vsi ještě nikdo nesmí. Vody je v řece ale moc, lomozí ze všech stran.
- 4.30 hodin – svítá a prší. Chodíme se dívat se shora na Doudleby. Z některých chalup koukají jen střechy.
- 6.00 hodin – jdeme domů. Voda opadla o 5 cm. Nebezpečí stále hrozí, ale je nám zima a máme hlad. Kdyby se něco dělo, hasiči spustí znovu poplach.
- 8.00 hodin – voda opadává, začalo svítit slunce. Vyrazili jsme odbahňovat objekty.
- 12.00 hodin – vypadá to, že se nikdo neutopil. Dva mostky jsou stržené, velký most je poškozený. Chalupy jsou všechny, deset z nich je úplně zatopených, některé chaty to odneslo. Tohle byla víc než stoletá voda.
Uklízíme. Bahno, bahno, bahno.

Pátek 9.8.2002 - přijeli vojáci a hasiči z Doudleb nad Orlicí. Ti se vyznají, panečku.

Neděle 11.8.2002 - 9.00 hodin - Voda skoro ustoupila do koryta. Předpověď počasí zní ale krajně nepříjemně.
- 18.00 hodin. Prší a voda stoupá.

Pondělí 12.8.2002 - 9.00 hodin - Byla to neklidná noc.
Voda zase vystoupla. Pořád sice uklízíme, ale bude to asi dvojí práce. V Novohradských horách se na nás sbírá další nadílka vody.
- 10.10 hodin – Silnice do Českých Budějovic je opět zatopená. Přehrada má prý rezervu na pár hodin, pak to bude muset odpustit. Jdeme vyklízet domy, které byly po zaplavení už vysoušeny. V noci je zase pohotovost, protože přehrada je přeplněná a bude to asi horší než minulý týden.

Úterý: 13.8.2002 - 18.00 hodin – Je to mnohem horší.

Středa 14.8.2002 - 9.00 hodin – Rekapitulace:
Všechno se opakovalo, jen vody šlo víc, bořila domy, odnesla víc chat a velmi, velmi pomalu se vrací zpátky do koryta. Ale jinde jsou na tom, zdá se, daleko hůř. Tady zůstalo dost suchých chalup, ze kterých mohou jít na pomoc s úklidem a opravou. Jen peněz na opravy bude málo. Všechen materiál vzala voda.

Čtvrtek 15.8.2002 - 9.00 hodin – je to spoušť.
Dvě chalupy jsou už “na suchu”, tak se mohou očistit. Do ostatních se ještě nemůže, protože je kolem voda, některé jsou tak pobořené, že to bude ještě nějaký čas nebezpečné. Přijeli zase vojáci a pomáhají nám ošetřit kritická místa, ke kterým je přístup, aby se škody nezvyšovaly.

Pátek 16.8.2002 - 12.00 hodin – Kolem mlýna je tolik písku a balvanů, že to je jako měsíční krajina. Od rána je vyhlášena akce na pomoc postiženým a na úklid zaplavených míst. Bude trvat tak dlouho, než bude nahrubo uklizeno. Jdou skoro všichni ti, kdo nemusejí nutně do zaměstnání, samozřejmě místní hasiči (ti jsou v akci s přestávkami už 14 dní), a také znovu vojáci.
Z Velešína pomáhají s motorovými pilami, protože všude jsou propletence stromů, klád, keřů a zbytků obydlí, které řeka přinesla. Tohle se musí rozebrat dřív, než ztvrdne bahno. Řeka musí být volná.

Pondělí 19.8.2002 - 9.00 hodin
Děkujeme všem vojákům, hasičům, dobrovolníkům, sousedům, příbuzným, známým i neznámým pomocníkům, kteří se snaží uvést obec alespoň do základního pořádku. Děkujeme humanitárním organizacím, okolním i velmi vzdáleným obcím za materiální pomoc. Děkujeme vojákům za ostrahu zatopených oblastí – je nám jí velmi zapotřebí.
Bude to ještě nějakou dobu trvat, ale postupně, jakmile zmizí trosky, život ve vsi se vrátí do původních kolejí.

Několik fotografií z povodní najdete zde.

(20.8.2002 ALV)

Nahoru