Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

Archiv - úřední deska 2010

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2010
Tisk stránky

Oznámení

Dne dne 30.12.2010 se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby od 17.30 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení rozpočtu obce Doudleby na rok 2011
2. Schválení ceny vodného na rok 2011
3. Schválení rozpočtových opatření č. 9,10/2010
4. Schválení dodatku smlouvy na svoz a likvidaci odpadů
5. Schválení vyhlášky o místních poplatcích
6. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Vyvěšeno 21.12.2010 sejmuto 30.12.2010

Návrh rozpočtu obce Doudleby na rok 2011

ve formátu PDF:
Vyvěšeno 14.12.2010 sejmuto 31.12.2010

19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 21. prosince 2010 od 10:00 hodin. Program viz příloha.
Vyvěšeno 10.12.2010 sejmuto 21.12.2010

Veřejná vyhláška

o zahájení řízení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednání a zveřejnění dokumentace
Vyvěšeno 20.10.2010 sejmuto 17.12.2010

1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Místo konání: Obec Doudleby - zasedací místnost obecního úřadu Doudleby č.6
Doba konání: 8.11. 2010 od 19,30 hod
Navržený program:
Vyvěšeno 30.10.10.2010 sejmuto 09.11.2010

Výsledek voleb do zastupitelstva obce

Volební účast byla 74,75%. V příloze naleznete kompletní zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Doudleby z 15. - 16.10.2010.
Vyvěšeno 16.10.2010, sejmuto 9.11.2010

Výsledek 2. kola voleb do Senátu parlamentu v obci Doudleby

2. Vladimír Špidla, 24 hlasů
3. Tomáš Jirsa, 52 hlasů
Vyvěšeno 25.10.2010, sejmuto 3.11.2010

18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 2. listopadu 2010 od 10:00 hodin.
Vyvěšeno 22.10.2010 sejmuto 03.11.2010

Veřejná vyhláška, Územní plán obce Doudleby

Oznámení o vydání územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby, zahrnující sídla Doudleby a Straňany, formou opatření obecné povahy.
Přílohy:
Opatření obecné povahy
Hlavní výkres
Vyvěšeno 14.10.2010, sejmuto 30.10.2010

Výběrové řízení na nájemce obecní restaurace v Doudlebech část Straňany

Podrobnosti ke stažení:
Vyvěšeno 08.09.2010, sejmuto 30.10.2010

Výsledek 1. kola voleb do Senátu parlamentu v obci Doudleby

1. Tomáš Jirsa, 53 hlasů
2. Zdeněk Troup, 41 hlasů
3. Vladimír Špidla, 28 hlasů
4. Luboš Dvořák, 10 hlasů
5. Roman Bureš, 7 hlasů
6. Bohumil Bezemek, 5 hlasů
7. Jan Zasadil, 4 hlasy
Vyvěšeno 16.10.2010, sejmuto 25.09.2010

Oznámení

o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce a do Senátu Parlamentu ČR
Vyvěšeno 30.10.2010, sejmuto 25.10.2010

Oznámení

o jmenování členů okrskové volební komise na neobsazená místa
Vyvěšeno 15.09.2010, sejmuto 25.10.2010

Volby do OZ obce Doudleby

Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstva obce Doudleby, konané 15. a 16. října 2010.
Vyvěšeno 25.08.2010, sejmuto 25.10.2010

Volby do OZ obce Doudleby

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstva obce Doudleby, konané 15. a 16. října 2010.
Vyvěšeno 25.08.2010, sejmuto 25.10.2010

Volby do OZ obce Doudleby

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstva obce Doudleby, konané 15. a 16. října 2010.
Vyvěšeno 13.08.2010, sejmuto 25.10.2010

Informace k volbám do obecního zastupitelstva

Volební obvody, počet volených členů OZ, potřebné podpisy na peticích, registrační úřad.
Vyvěšeno 24.07.2010, sejmuto 25.10.2010

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 05.10.2010, sejmuto 21.10.2010

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

se koná dne 27.9.2010 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Schválení Územního plánu obce Doudleby - přijetí opatření obecné povahy
2. Schválení vykoupení pozemků dle geometrického plánu č.499-28/2010 a směna pozemků dle geometrického plánu č.493-519-29/2010
3. Schválení rozpočtového opatření č.8/2010
4. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Vyvěšeno 16.09.2010 sejmuto 28.09.2010

17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 21. září 2010 od 10:00 hodin.
Vyvěšeno 10.09.2010, sejmuto 22.09.2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“
Zaměření výzvy:
Fiche 1 Zemědělství
Fiche 6 Občanská vybavenost
Vyvěšeno 16.08.2007, sejmuto 13.09.2010

Pronájem bytu

Obecní úřad v Doudlebech vyhlašuje záměr pronajmout obecní byt k trvalému pobytu v hasičské zbrojnici. Obytná plocha je 36,82 m2, vytápění přímotopem. Písemné žádosti o pronájem doručte Obecnímu úřadu do 10.9.2010.
Vyvěšeno 25.08.2010, sejmuto 10.09.2010

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 23.08.2010, sejmuto 08.09.2010

Dražební vyhláška

I. Dražební jednání proti Miroslavu Mrkvanovi se koná dne 31. srpna 2010 ve 10.00 hodin v sídle exekutorského úřadu Písek, Prokopova 339/14, Písek 397 01. Úplné znění vyhlášky:
Vyvěšeno 07.07.2010, sejmuto 31.08.2010

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

dne 13.8.2010 od 18.00 hod v areálu na jezu, v případě špatného počasí v sále Kulturního domu.
Program:
1. Schválení daru zatopeným obcím na Moravě prostřednictvím SMO Pomalší ve výši 5000,-Kč.
2. Seznámení s rozsahem opravy stropu Základní školy.
3. Schválení rozpočtových opatření č.6,7/2010
4. Vyhodnocení minulého volebního období
5. Dotace na ČOV Doudleby –výběrové řízení na zhotovitele
6. Volby do obecního zastupitelstva 15. a 16. října 2010 představení nových kandidátů do zastupitelstva obce pro příští volební období
7. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Během setkání bude prodáváno pivo za režijní cenu. Na připraveném ohništi bude možno opékat uzeniny.
Vyvěšeno 06.08.2010, sejmuto 16.08.2010

Veřejné projednání Územního plánu obce Doudleby

se bude konat dne 26.7.2010 od 18.00 hod v sále Kulturního domu ve Straňanech
Program:
1. Veřejné projednání Územního plánu obce Doudleby, viz Veřejná vyhláška, vyvěšená na této úřední desce
2. Podněty a připomínky občanů, diskuze
Vyvěšeno 09.07.2010, sejmuto 27.07.2010

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby
Přílohy:
Textová část
Hlavní výkres
Vyvěšeno 10.06.2010, sejmuto 27.07.2010

16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 22. června 2010 od 10:00 hodin.
Vyvěšeno 14.06.2010 sejmuto 23.06.2010

Veřejného zasedání OZ obce Doudleby

se bude konat dne 11.6.2010 od 18.00 hod v sále Kulturního domu
Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2009
2. Seznámení s rozsahem opravy stropu Základní školy
3. Schválení smlouvy o věcném břemeni dle geom . plánu č.483-3/2010 na pozemku p.č.1180/3 a věcného břemene dle geom . plánu č.482-2/2010 na pozemku p.č.251/1
4. Schválení směny části pozemku p.č.965 oddělené geom.plánem o výměře 11107 m2 za pozemky p.č. 733 o výměře 7985 m2; p.č.309/1 o výměře 2551m2 a p.č. 315/2 o výměře 571 m2
5. Schválení vyúčtování kalkulace vodného a stočného za rok 2009
6. Návrh rozpočtového opatření č.3,4,5/2010
7. Likvidace a svoz plastových obalů
8. Volby do obecního zastupitelstva v říjnu roku 2010-schválení počtu členů zastupitelstva obce pro příští volební období
9. Seznámení s výsledkem žádosti o dotaci na ČOV Doudleby –zhotovení přípojek, odstranění septiků, likvidace dešťových vod - předpokládaný termín výstavby,cena stočného
10. Seznámení s povodňovým plánem obce Doudleby – mimořádná povodeň
11. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Vyvěšeno 04.06.2010, sejmuto 11.06.2010

Výsledky voleb

do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR v obci Doudleby.
Vyvěšeno 31.05.2010, sejmuto 16.06.2010

Závěrečný účet obce Doudleby 2009

Vyvěšeno dne: 27.05.2010, sejmuto 11.06.2010

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.
Vyvěšeno 10.05.2010, sejmuto 31.05.2010

Volby do PSP ČR 2010

Stanovení počtu a sídel volebních okrsků v obci Doudleby
Vyvěšeno 13.4.2010, sejmuto 31.5.2010

15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 25. května 2010. Program:
Vyvěšeno 14.05.2010, sejmuto 26.05.2010

Závěrečný účet SMO Pomalší 2009

Vyvěšeno 04.05.2010, sejmuto 20.5.2010

Veřejná vyhláška FÚ

o vystavení hromadného předpisného seznamu o vyměření daně z nemovitosti na rok 2010
Vyvěšeno 20.4.2010, sejmuto 19.5.2010

Oznámení

o zahájení řízení o změně ochranného pásma vodních zdrojů - Vidov
Vyvěšeno 7.4.2010, sejmuto 10.5.2010

Nařízení č. 11/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj

- mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel.
Vyvěšeno 21.4.2010, sejmuto 07.05.2010

14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 27. dubna 2010.
Vyvěšeno 15.4.2010, sejmuto 27.4.2010

Nařízení č. 2/2009 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj

- mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroázy včel.
Vyvěšeno 9.4.2009, sejmuto 21.04.2010

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER

2.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010
Zaměření výzvy:
Rozvoj obcí
Kulturní dědictví
Vyvěšeno 22.03.2010, sejmuto 19.04.2010

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí - Doudleby, Amerika - zahuštění TS
Vyvěšeno 12.03.2010, sejmuto 29.03.2010

Vyhlášení nálezu

sousoší Piety před kostelem sv. Vincence v Doudlebech
Vyvěšeno 21.09.2009, sejmuto 22.03.2010

13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 16. března 2010 od 10:00 hodin.
Vyvěšeno 04.03.2010, sejmuto 16.03.2010

Veřejné zasedání OZ obce Doudleby

dne 12.03.2010 od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Program:
1. Schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2011-2012
2. Opravy a investice obce v roce 2010- informace o akcích
3. Seznámení s rozpracovaností územního plánu obce
4. Schválení žádostí o osvobození od místního poplatku
5. Návrh rozpočtového opatření č.10/2009; č.1/2010 a 2/2010
6. Schválení vypořádání příspěvků ZŠ na rok 2009
7. Schválení výkupu pozemku č.1195/18 a prodeje části obecního pozemku p.č. 1195/16 dle geom.plánu 468-73/2009
8. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Vyvěšeno 03.03.2010, sejmuto 12.03.2010

Záměr o prodeji pozemku

Obecní zastupitelstvo zveřejňuje záměr prodat část pozemku 1195/16:
Vyvěšeno 19.02.2010, sejmuto 12.03.2010

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 17.02.2010, sejmuto 05.03.2010

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 17.02.2010, sejmuto 05.03.2010

Veřejná vyhláška

Územní rozhodnutí - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 17.02.2010, sejmuto 05.03.2010

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Doudleby Amerika - zahuštění TS.
Vyvěšeno 25.01.2010, sejmuto 10.02.2010

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 12.01.2010, sejmuto 05.02.2010

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 12.01.2010, sejmuto 05.02.2010

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - vrtaná studna u stavby pro rodinnou rekreaci.
Vyvěšeno 12.01.2010, sejmuto 05.02.2010

Veřejné zasedání OZ obce Doudleby

dne 18.01.2010 od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Program:
1. Rozhodnutí o financování spoluúčasti na dostavbě kanalizace a ČOV Doudleby
2. Schválení rozpočtového opatření č. 10
3. Diskuse k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 11.01.2010, sejmuto 18.01.2010

Veřejné zasedání OZ obce Doudleby

dne 28.12.2009 od 18.00 hod v zasedací místnosti OÚ
Program:
1. Výběr banky a finančního produktu pro uložení volných finančních prostředků obce
2. Schválení rozpočtového opatření č. 9
3. Diskuse k jednotlivým bodům programu
4. Zvolení přísedícího okresního soudu v Č.Budějovicích
5. Schválení změny ceny pozemku č.250/22 odsouhlasené na zasedání dne 6.11.09
6. Žádost ředitelky PO ZŠ a MŠ o povolení účtování v r. 2010 ve zjednodušeném rozsahu
Vyvěšeno 20.12.2009, sejmuto 28.12.2009

12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 26. ledna 2010 od 10:00 hodin.
Vyvěšeno 18.12.2009, sejmuto 26.01.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2009

o zrušení OZV 15/2008 o místních poplatcích
Vyvěšeno 15.12.2009, sejmuto 01.01.2010
Nahoru