Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

Archiv - úřední deska 2011

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2011
Tisk stránky

Oznámení o konání veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Doudleby

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby se bude konat dne 29.12.2011 od 17,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program:
1. Projednání rozpočtu obce na rok 2012
2. Na vědomí rozpočtová opatření č.11,12,13,14,15/2011, schválení rozpočtového opatření č.16
3. Schválení obecní vyhlášky č.1/2011 o místních poplatcích
4. Projednání odprodeje obecních pozemků u ŘD ve Straňanech
5. Schválení příspěvku ZŠ a MŠ Doudleby na provoz na rok 2012
6. Schválení příspěvku pro Červený kříž, Hasiče, Doudleban
7. Schválení příspěvku na pořádání kulturního odpoledne v rámci „Jarní poutě v Doudlebech 2012“ dodatečné zařazení do rozpočtu
8. Projednání ceny vodného a stočného na rok 2012
9. Směna pozemků na Vyhlídce
10. Schválení odpisů ZŠ a MŠ Doudleby a úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
11. Vyhodnocení výroční zprávy Základní školy
12. Schválení směrnice 23/2011 pro tvorbu opravných položek
13. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
Vyvěšeno 21.12.2011 sejmuto 30.12.2011

Zveřejnění záměru obce Doudleby k odprodeji části pozemků.

Seznam:
Vyvěšeno 14.12.2011 sejmuto 29.12.2011

Návrh rozpočtu obce Doudleby

na rok 2012 ve formátu PDF:
Vyvěšeno 09.12.2011 sejmuto 31.12.2011

Informace Finančního úřadu České Budějovice o údajích k dani z nemovitosti na rok 2011

ve formátu PDF:
Vyvěšeno 28.12.2010 sejmuto 31.12.2011

Oznámení o 28. zasedání Zastupitelstva Jč. kraje 20.12.2011.

Program:
Vyvěšeno 09.12.2011 sejmuto 21.12.2011

Veřejná vyhláška o zahájení územního řízení o prodloužení územního rozhodnutí - Muzeum historických vozidel - Oskovec

Dokument ve formátu PDF ke stažení:
Vyvěšeno 28.11.2011 sejmuto 14.12.2011

SMO Pomalší - Rozpočet na rok 2012

Dokument ve formátu PDF ke stažení:
Vyvěšeno 29.10.2011 sejmuto 11.12.2011

Oznámenío 27. zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje se koná 8.11.2011.

Program:
Vyvěšeno 27.10.2011 sejmuto 09.11.2011

Dražební vyhláška o o dražbě rekreačního objektu č.e. 52

Usnesení číslo jednací 125 EX 250/10-225 ve formátu PDF:
Vyvěšeno 08.09.2011 sejmuto 17.10.2011

Veřejná vyhláška o Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace. Dokument ve formátu PDF ke stažení:
Vyvěšeno 14.09.2011 sejmuto 05.10.2011

Oznámení o o konání 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 13.09.2011

Program:
Vyvěšeno 01.09.2011 sejmuto 19.09.2011

5.výzva k předkládání žádostí pro rok 2011 LEADER

Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“.
Vyvěšeno 15.08.2011 sejmuto 12.09.2011

Oznámení o 10. Veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se bude konat dne 12.8.2011 od 18,00 hod v areálu "Na Jezu"
Program:
1. Aktuální informace ČOV, přípojky
2. Schválení rozpočtových opatření č.9 a 10/2011
3. Informace o Základní škole v Doudlebech
4. Informace - Dožínky, oslavy 1030 let Doudleb
5. Schválení příspěvku na delegaci z Chorvatska
6. Příprava rozpočtu na rok 2012
8. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
A to nejdůležitější na závěr!
Opět tradiční posezení u ohně a soudku dobrého piva, které bude za velmi příjemnou cenu.

Vyvěšeno 04.08.2011 sejmuto 22.08.2011

Oznámení o 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Koná se v úterý 9. srpna 2011 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 28.07.2011 sejmuto 22.08.2011

Veřejná vyhláška - Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby "Domovní ČOV Bio cleaner BC4"

Dokument ve formátu PDF:
Vyvěšeno 04.07.2011 sejmuto 20.07.2011

Vodné 2010 - vyúčtování

Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno 28.06.2011, sejmuto 14.07.2011

Oznámení o 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

které se bude konat v úterý 28. června 2011 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 17.06.2011, sejmuto 29.06.2011

Oznámení

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby se bude konat dne 27.6.2011 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2010
2. Schválení rozpočtových opatření č.6,7/2011
3. Informace o podání žádosti obce na provedení komplexní pozemkové úpravy pozemků v extravilánu obce
4. Schválení smlouvy o věcném břemenu na pozemku č.1187
5. Projednání výkupu pozemku č.1235 KN (cesta na Ameriku)
6. Kanalizační přípojky postup po vybudování čistírny odpadních vod
7. Různé - návštěva hasičů z Doudleb n.Orlicí; stavba dětského hřiště; dokončení sochy "Pieta"; příprava oslav "1030 let"
8. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům , podněty občanů
Vyvěšeno 19.06.2011, sejmuto 28.06.2011

Závěrečný účet obce Doudleby 2010

Vyvěšeno dne: 10.6.2011, sejmuto 28.06.2011

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení - Opěrná zeď včetně oplocení a oplocení s podezdívkou, Lenka a Miroslav Jakešovi.
Vyvěšeno: 10.06.2011, sejmuto 27.06.2011

Nařízení obce č. 1/2011 (Město České Budějovice)

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Vyvěšeno 07.06.2011 sejmuto 23.06.2011

Veřejná vyhláška

Návrh výroku rozhodnutí o umístění stavby "PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU DOUDLEBY - STRAŇANY"
Vyvěšeno 06.06.2011 sejmuto 22.06.2011

Veřejná vyhláška

Finančního úřadu České Budějovice o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 199932/11 daně z nemovitosti na rok 2011.
Sdělení FÚ:
Na hromadném předpisném seznamu jsou umístěni pouze poplatníci se změnou daňové povinnosti ve srovnání s předchozím rokem, složenka na zaplacení daně jim bude doručena v průběhu května.
Poplatníci, kteří mají stejnou daňovou povinnost, dostanou také v průběhu května složenku na zaplacení daně z nemovitostí.
Informační leták k vyhlášce:
Vyvěšeno: 20.4.2011, sejmuto 01.06.2011

Oznámení

Českého statistického úřadu o konání Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice. Ve formátu PDF:
Vyvěšeno 01.03.2011, sejmuto 01.06.2011

Oznámení

23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat v úterý 31. května 2011 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 20.05.2011, sejmuto 31.05.2011

Veřejná vyhláška

Oznámení o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Miroslav a Lenka Jakešovi, opěrná zeď včetně oplocení a oplocení s podezdívkou.
Vyvěšeno: 09.05.2011, sejmuto 25.05.2011

Veřejné zasedání OZ Doudleby

Dne dne 16.05.2011. se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Podpis smlouvy na stavbu "Kanalizace a ČOV Doudleby"
Vyvěšeno 06.05.2011 sejmuto 16.05.2011

4. výzva k předkládání žádostí pro rok 2011

Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“
Zaměření výzvy:
Fiche 2 Lesnická infrastruktura
Fiche 5 Rozvoj obcí
Vyvěšeno 18.04.2011, sejmuto 13.05.2011

Veřejné zasedání OZ Doudleby

Dne dne 21.04.2011. se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení výběru nejvhodnější nabídky na zajištění technického dozoru a administrátora projektu "Kanalizace a ČOV Doudleby"
Vyvěšeno 13.04.2011 sejmuto 21.04.2011

22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat v úterý 19. dubna 2011 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 11.04.2011, sejmuto 20.04.2011

Zveřejnění výzvy

vybraným zájemcům na vyhotovení nabídky na kompletní zajištění dodávky Dětského hřiště v Doudlebech.
Vyvěšeno 31.03.2011, sejmuto 20.04.2011

Oznámení o sčítacím komisaři pro jednotlivé části sčítacího obvodu.

Ve formátu PDF:
Vyvěšeno 07.03.2011, sejmuto 20.04.2011

6. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Doudleby

Dne dne 04.04.2011. se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení výběru nejvhodnější nabídky na stavbu "Kanalizace a ČOV Doudleby"
Vyvěšeno 25.03.2011 sejmuto 04.04.2011

5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

se bude konat dne 31.3.2011 od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Program:
1. Informace o dotaci na stavbu kanalizace a ČOV
2. Informace o dotaci na stavbu dětského hřiště
3. Na vědomí rozpočtová opatření č.11,12/2010; č.1,3,4/2011
4. Povolení výjimky z počtu žáků v Mateřské škole, školní rok 2010/2011
5. Schválení odprodeje traktoru Zetor 6718, použití získaných prostředků (schválení rozpočtového opatření č. 5)
6. Finanční vypořádání příspěvků na provoz ZŠ 2010, odpisový plán ZŠ a MŠ Doudleby pro rok 2011
7. Schválení závěrečného účtu Pomalší za rok 2010
8. Schválení věcného břemene na studnu na pozemku 1180/3
9. Schválení žádosti o změnu územního plánu
10. Diskuse – připomínky, podněty občanů
Vyvěšeno dne 23.3.2011 sejmuto 04.04.2011

21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 22. března 2011 od 10:00 hodin.
Vyvěšeno 11.03.2011, sejmuto 23.03.2011

Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší 2010,

který se bude schvalovat na valné hromadě 22.3.2011.
Vyvěšeno 08.03.2011, sejmuto 23.03.2011

Oznámení o doplnění výzvy vybraným zájemcům

k vyhotovení nabídky na kompletní zajištění technického dohledu a administrátora projektu "Kanalizace a ČOV Doudleby" a k podání nabídek.
Vyvěšeno 10.03.2011, sejmuto 21.03.2011

Oznámení o záměru prodeje nepotřebného majetku

Obec Doudleby nabízí k prodeji traktor ZETOR 6718, rok výroby 1973. Traktor je přihlášený, technická prohlídka platná do 7.10.2012. Technický stav traktoru odpovídá stáří vozidla. Prohlídka je možná po dohodě na tel. 728 888 153.
Traktor bude prodán zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
Počáteční cena k jednání: 70.000 Kč.
Písemné nabídky doručte na adresu: Obec Doudleby, Doudleby 6, 370 07 České Budějovice
Ukončení příjmu nabídek: 11.03.2011
Vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 21.03.2011

Oznámení o výzvě vybraným zájemcům

k vyhotovení nabídky na kompletní zajištění technického dohledu a administrátora projektu "Kanalizace a ČOV Doudleby" a k podání nabídek.
Vyvěšeno 22.02.2011, sejmuto 21.03.2011

Dražební vyhláška

proti Vladimíru Ivanišovi. Dražební jednání se koná dne 15.03.2011 v 15.00 hod. v sídle Exekutorského úřadu Český Krumlov, Radniční 28, Český Krumlov.
Vyvěšeno 09.02.2011, sejmuto 21.03.2011

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy.

Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Stropnice od ústí do Malše po státní hranici.
Vyvěšeno 23.02.2011, sejmuto 11.03.2011

20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat v úterý 15. února 2011 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 07.02.2011 sejmuto 15.02.2011

Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy - stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Stropnice.
Vyvěšeno 27.01.2011 sejmuto 14.02.2011

Oznámení o vyhlášení veřejné zakázky

Dne 18.1.2011 bylo na centrální adrese České pošty s.p. www.centralniadresa.cz zveřejněno oznámení o vyhlášení veřejné zakázky na stavbu "Kanalizace a ČOV Doudleby".
Rozsah zakázky 33,8 mil Kč bez DPH. Evid. číslo v IS VZ US: 60055196
F.Rytíř, starosta obce
Vyvěšeno 18.01.2011, sejmuto 10.02.1011

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva Doudleby

Dne dne 2.2.2011. se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Nákup traktoru Zetor 6211
Vyvěšeno 25.01.2011 sejmuto 02.02.2011

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 01/2010

ve formátu PDF:
Vyvěšeno 31.12.2010 sejmuto 10.02.2011

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

Dne dne 10.01.2011. se bude konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby od 19.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Aktualizace obnovy obce Doudleby na hospodářské roky 2011-2012.
Vyvěšeno 02.01.2011 sejmuto 10.01.2011
Nahoru