Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2012

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2012
Tisk stránky

Informace Finančního úřadu - daň z nemovitosti

o údajích k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku 2012 pro obec Doudleby
Vyvěšeno 11.01.2012 do 31.12.2012

17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

se bude konat dne 30.12.2012 od 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. Schválení rozpočtu obce Doudleby na rok 2013 .
2. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemky PK 1200/3;PK 866/3;PK 1197; - uložení kabelů NN
3. Schválení rozpočtu SMO regionu Pomalší, včetně členského příspěvku obce Doudleby a příspěvku pro Pomalší na propagaci regionu Pomalší
4. Schválení veřejné vyhlášky obce Doudleby o místních poplatcích na rok 2013
5. Na vědomí rozpočtová opatření č.13 - 14
6. Diskuse k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 21.12.2012, sejmuto 30.12.2012

Návrh rozpočtu obce Doudleby na rok 2013

v závazných ukazatelích:
Vyvěšeno 14.12.2012, sejmuto 30.12.2012

Rozpočet SMO "Pomalší"

Návrh rozpočtu SMO "Pomalší" na rok 2013
Vyvěšeno 29.11.2012, sejmuto 30.12.2012

2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

je svoláno na čtvrtek 20. prosince 2012 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 10.12.2012 sejmuto 21.12.2012

Veřejná vyhláška o spojení územního a stavebního řízení,

zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Doudleby, Amerika - připojení RD - kabel NN, číslo stavby 1112
Vyvěšeno 08.11.2012 sejmuto 29.11.2012

Pozvánka 16. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby,

které se bude konat dne 12.11.2012 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech
Program:
1. Aktualizace "Programu obnovy venkova obce Doudleby na období 2013 -2015"
2. Příprava rozpočtu obce Doudleby na rok 2013 - příspěvky ke spolkové činnosti
3. Schválení smluv o věcném břemeni na obecní pozemky PK 1200/2;PK 972;PK 971;PK 1187;1180/3 - uložení kabelů NN
4. Schválení změny Směrnice č.19 o rozpočtu obce Doudleby
5. Oznámení o změně nákladů za svoz odpadů v roce 2013 - schválení Dodatku č.6 Smlouvy o svozu komunálního odpadu
6. Informace o přípravě stavby ČOV
7. Doplnění schvalující doložky ke smlouvě o poskytnutí bezúročné půjčky od JVS – podle zákona 128/2000 Sb. § 41
8. Změna financujících položek schváleného rozpočtu 2012 – podle 250/2000 Sb. § 6 odst. 1
9. Doplnění závazných ukazatelů do schváleného rozpočtu - podle zákona 250/2000 Sb. § 12 odst. 2
10. Úprava výroku o schválení hospodaření obce za rok 2011 - podle zákona 250/2000 Sb. § 17 odst. 7.
11. Na vědomí rozpočtová opatření č.9,10,schválení rozpočtového opatření 11
12. Diskuse k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 1.11.1012, sejmuto 13.11.2012

Obec Doudleby, výsledky hlasování do zastupitelstva Jihočeského kraje 2012

Opis výsledků voleb z 12. a 13. října 2012
Vyvěšeno 15.10.2012 do 05.11.2012

Oznámení o době a místě konání voleb

do zastupitelstva Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 27.09.2012, sejmutoo 15.10.2012

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Pro volby do Zastupitelstev krajů, konané ve dnech 12. a 13. října 2012, podle zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji dle § 15 písm. c) minimální počet členů okrskové volební komise pro okrsek č. 1 Doudleby 6 osob.
V Doudlebech 13.8.2012
František Rytíř, starosta
Vyvěšeno 13.8.2012 sejmuto 15.10.2012

33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat úterý 25. září 2012 od 10:00 hodin. Program ke stažení:
Vyvěšeno 18.09.2012, sejmuto 27.09.2012

Pozvánka na 15. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby,

které se bude konat 5.9.2012 od 19 hodin v zasedací místnosti UÚ Doudleby.
Program:
1. Rozšíření změny č.1 územního plánu obce o zařazení pozemků parc.č. 467/1, 466/13, 467/8, 509 a 510 do stabilizovaného území.
2. Diskuze
Vyvěšeno 28.08.2012 sejmuto 27.09.2012

Nařízení státní veterinární správy

Ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem včelího moru
Mapa s vyznačením ochranného pásma
Vyvěšeno 13.08.2012, sejmuto 31.08.2012

Dražební vyhláška o dražbě rekreačního objektu č.e. 52

Usnesení číslo jednací 125 EX 250/10-225. Podrobnosti ke stažení ve formátu PDF zde:
Vyvěšeno 23.05.2012 sejmuto 31.08.2012

Nařízení obce č. 1/2012 (České Budějovice) - lesní hospodářské osnovy

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov. Určeno pro majitele lesů v k.ú. Branišovice u Římova, Dolní Stropnice, Komařice, Mokrý Lom, Pašínovice, Sedlo u Komařic, Strážkovice (část), Střížov nad Malší (část) a Římov.
Vyvěšeno 04.05.2012 sejmuto 31.08.2012

Pozvánka na 14. Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby,

které se bude konat dne 17.8.2012 od 18,00 hod na stoce u jezu.
Program:
1. Schválení smlouvy o věcném břemenu na umístění kabelu NN pro přípojku ČOV
2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro výstavbu zastávky autobusu
3. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí pro stavbu lávky v Zadubí
4. Schválení rozpočtových opatření č.6,7/2012
5. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
A to nejdůležitější na závěr !
Opět tradiční posezení u ohně a soudku dobrého piva,které bude za velmi příjemnou cenu.
Vyvěšeno 08.08.2012, sejmuto 18.08.2012

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním do digitálního vyjádření

Zároveň bude zahájena částečná revize katastru nemovitostí v k.ú. Doudleby. Dokumenty ke stažení ve formátu PDF zde:
Vyvěšeno 25.05.2012 sejmuto 23.07.2012

Pozvánka na 13. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se bude konat dne 4.6.2012 od 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2011
2. Schválení zadání změny č.1 územního plánu obce Doudleby
3. Schválení rozpočtových opatření
4. Schválení organizační směrnice na výběr dodavatelů dle nového zákona o veřejných zakázkách
5. Příprava změny č.2 územního plánu obce Doudleby
6. Čistírna odpadních vod - aktuální informace
4. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
Vyvěšeno: 25.05.2012, sejmuto 02.07.2012

Oznámení o výkonu mapovacích prací pro potřeby obrany státu

ve dnech 4.6.2012 až 8.6.2012. Podrobnosti ke stažení ve formátu PDF zde:
Vyvěšeno 21.05.2012 sejmuto 02.07.2012

Přezkum hospodaření SMO "Pomalší" za rok 2011

příloha k závěrečnému účtu ve formátu pdf:
Vyvěšeno 17.05.2012 sejmuto 02.07.2012

Závěrečný účet obce Doudleby 2011 (návrh)

na stránce výsledků hospodaření zde:
Vyvěšeno dne: 17.5.2011 sejmuto 02.07.2012

Závěrečný účet SMO "Pomalší" za rok 2011 (návrh)

včetně příloh ve formátu pdf:
Vyvěšeno 09.05.2012 sejmuto 02.07.2012

Zjišťovací řízení o posuzování vlivů na životní prostředí k Oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“

Se závěrem zjišťovacího řízení se může veřejnost seznámit v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 (recepce, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic), na internetových stránkách Jihočeského kraje a také v Informačním systému SEA pod kódem koncepce MZP128K.
Vyvěšeno 4.6.2012 sejmuto 02.07.2012

Oznámení o konání 32. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

31. Zasedání zastupitelstva Jč. kraje se bude konat v úterý 26. června 2012 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 13.06.2012 sejmuto 27.06.2012

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012

Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 „Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER“.
Vyvěšeno 16.04.2012 sejmuto 21.05.2012

Informace o oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“

S oznámením koncepce se může veřejnost seznámit v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 (recepce, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic), na internetových stránkách Jihočeského kraje a také v Informačním systému SEA pod kódem koncepce MZP128K.
Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat na adresu Vršovická 65, 100 10 Praha své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 16.04.2012 sejmuto 21.05.2012

Veřejná vyhláška o zveřejnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitosti na rok 2012 pro obec Doudleby

Informace FÚ ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2012.
Informace FÚ k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2012.
Vyvěšeno 03.04.2012 sejmuto 21.05.2012

Oznámení o konání 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

31. Zasedání zastupitelstva Jč. kraje se bude konat v úterý 15. května 2012 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 03.05.2012 sejmuto 16.05.2012

Oznámení o konání 30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje je svoláno na úterý 27. března 2012 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 16.03.2012 sejmuto 28.03.2012

Oznámení o konání veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Doudleby

Veřejná schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 27.2.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení smlouvy na věcné břemeno s Povodím Vltavy
2. Schválení ceny pronájmů za hrobové místo
3. Schválení prodejní ceny obecních pozemků u řadovek
4. Diskuse – připomínky k jednotlivým bodům, podněty občanů
Vyvěšeno 19.02.2012, sejmuto 28.02.2012

Oznámení o konání 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat dne 7. února 2012. Program:
Vyvěšeno 31.01.2012 sejmuto 08.02.2012

Oznámení Magistrátu České Budějovice o odstávkách systému vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů:

Vyvěšeno 11.10.2011 sejmuto 02.02.2012

Veřejná vyhláška o prodloužení územního rozhodnutí na stavbu Muzea historických vozidel - Oskovec.

Vyvěšeno 09.01.2012 sejmuto 25.01.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích pro rok 2012.

Ve formátu PDF ke stažení zde:
Vyvěšeno 30.12.2011 sejmuto 15.01.2012

Veřejná vyhláška - Veřejné vystavení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Doudleby.

Vyhláška:
Návrh zadání:
Vyvěšeno 08.12.2011 sejmuto 12.01.2012

Nahoru