Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2013

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2013
Tisk stránky

8. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

se bude konat dne 30.12.2013 od 17.00 hod v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. Schválení rozpočtu obce na rok 2014
2. Projednání žádostí o příspěvek na rok 2014
3. Schválení rozpočtového opatření č. 15,16/2013
4. Projednání a schválení vyhlášky č.1/2013 o poplatcích na rok 2014
5. Schválení ceny vodného na rok 2014
6. Přijetí závazného rozhodnutí k provozování kanalizace a ČOV v obci Doudleby – informace o připravovaných smlouvách na čištění vody
Diskuze k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 22.12.2013, sejmuto 31.12.2013

Návrh rozpočtu obce Doudleby na rok 2014

v závazných ukazatelích:
Vyvěšeno 14.12.2013, sejmuto 31.12.2013

Veřejná vyhláška - 1. aktualizace ZUR JčK

Návrh 1. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Vyvěšeno 05.11.2013 sejmuto 31.12.2013

Veřejná vyhláška, změna č. 1 Územního plánu Doudleby - zahájení řízení

Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č.1 územního plánu Doudleby v k.ú. Doudleby
Dokumentace:
Text změny
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres základního členění území
Výkres širších vztahů
Vyvěšeno 8.11.2013, sejmuto 31.12.2013

Informace o oznámení koncepce „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020, aktualizace 2013“

S oznámením koncepce se může veřejnost seznámit v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje U Zimního stadionu 1952/2 (recepce, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic), na internetových stránkách Jihočeského kraje a také v Informačním systému SEA.
Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat na adresu Vršovická 65, 100 10 Praha své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce Jihočeského kraje.
Vyvěšeno 29.10.2013 sejmuto 31.12.2013

E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez dřevin. Podrobnosti (PDF 146 kB):
Vyvěšeno 29.08.2013 sejmuto 31.12.2013

8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat ve čtvrtek 5. prosince 2013 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 25.11.2013, sejmuto 06.12.2013

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Výsledky voleb do PS ČR v Doudlebech
Vyvěšeno 10.10.2013, sejmuto 06.12.2013

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Vyvěšeno 10.10.2013, sejmuto 06.12.2013

Volby do Poslanecké sněmovny 2013

Stanovení okrsku a jeho adresy pro volby do Poslanecké sněmovny, konané ve dnech 25.a 26. října 2013
Vyvěšeno 16.09.2013, sejmuto 06.12.2013

Ukončení veterinárního opatření č.j. SVS/2013/055744-C

Státní veterinární správa ukončuje mimořádné veterinární opatření z 09.08.2012 proti moru včelího plodu. Dokument:
Vyvěšeno 27.08.2013, sejmuto 06.12.2013

Rozpočet SMO Pomalší 2014

Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2014
Vyvěšeno 5.11.2013, sejmuto 21.11.2013

7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat ve čtvrtek 31. října 2013 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 21.10.2013 sejmuto 01.11.2013

Veřejná vyhláška o redukci počtu kormoránů v Jihočeském kraji

Veřejná vyhláška o návrhu opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého.
Vyvěšeno 23.09.2013 sejmuto 11.10.2013

Informace o leteckém cvičení NATO Ramstein Rover 2013

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor kancelář hejtmana, sdělení:
Armáda ČR požádala cestou hejtmana Jihočeského kraje, Mgr. Jiřího Zimoly, o zveřejnění informací o společném leteckém cvičení příslušníků Armády ČR a s armádami členských států NATO „Ramstein Rover 2013“. Cvičení bude probíhat v termínu od 2. do 20. září 2013 za velmi přísného dodržování bezpečnostních zásad a veškerých protihlukových opatření. Létání bude ve dnech 2. - 6. září, 9. - 13. září a 16. - 20. září 2013 v době od 9:00 do 23:00 hodin. V sobotu a v neděli se nelétá. Informace poskytnuté Armádou ČR Jihočeskému kraji ke cvičení jsou v přílohách.
Ing. Milan Nebesář, vedoucí odboru kancelář hejtmana
Plakát
Mapa vzdušných prostorů
Informace Ministerstva obrany ČR
Vyvěšeno 02.09.2013, sejmuto 23.09.2013

6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat dne 19. září 2013. Program:
Vyvěšeno 09.09.2013, sejmuto 23.09.2013

Veřejná vyhláška č.j. SU/4804/2013 - změna územního rozhodnutí ČOV

Změna rozhodnutí o umístění stavby "Odkanalizování a čištění odpadních vod obce Doudleby"
Vyvěšeno 09.08.2013, sejmuto 26.08.2013

Pozvánka na 5. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se koná dne 16.8.2013 od 18,00 hod v areálu „U Jezu“
Program:
1. Schválení fakturace Kanalizace a dostavby ČOV za období květen, červen, červenec
2. Schválení odprodeje pozemků 448/36 a 284/26.
3. Informace o výstavbě a dokončení ČOV Doudleby.
4. Schválení rozpočtového opatření č.6,7,8/2013
5. Diskuze, případně rozhodnutí o vlastním provozování ČOV Doudleby. Napojení Střížova na kanalizaci a ČOV Doudleby.
6. Schválení rozdělení příspěvku od hasičů ze Slavonic.
7. Informace o lávce v Zadubí – jak dál?
8. Schválení nabídky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.č.615/11 do vlastnictví obce
9. Odsouhlasení víceprací souvisejících s dostavbou kanalizace.
10. Rozvojové investice obce na období 2014-2020
11. Hlavní komunikace ve Straňanech – jednání s SUS JčK o opravě hlavní komunikace případně převzetí do majetku obce.
12. Diskuze k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 06.08.2013, sejmuto 17.08.2013

Záměr prodeje pozemků

Obec Doudleby vyhlašuje záměr prodat pozemky p.č. 284/26 a 448/36 v k.ú. Doudleby. Podrobnosti a mapy:
Vyvěšeno 18.07.2013, sejmuto 17.08.2013

Pozvánka na 4. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se koná dne 15.07.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Doudleby.
Program:
Schválení smlouvy na opravu střech obecního úřadu. Vyvěšeno 05.07.2013, sejmuto 16.07.2013

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení - dostavba stávající kanalizační sítě, přivedení odpadních kanalizačních vod na ČOV Doudleby
Vyvěšeno 26.06.2013 sejmuto 12.07.2013

Vodné a stočné 2012

Vyúčtování položek výpočtu ceny vodného dle zákona č. 274/2001 Sb.
Vyúčtování položek výpočtu ceny stočného dle zákona č. 274/2001 Sb.
Vyvěšeno 26.06.2013 sejmuto 12.07.2013

5. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se koná ve čtvrtek 27. června 2013 od 10.00 hodin. Program:
Vyvěšeno 18.06.2013 sejmuto 28.06.2013

Dopravní uzavírka ve Straňanech

Od 11.6.2013 do 21.6.2013 bude ve Straňanech úplná uzavírka hlavní komunikace z důvodu výstavby kanalizace. Objízdné trasy jsou uvedeny v příloze:
Vyvěšeno 11.06.2013 sejmuto 27.06.2013

Výzva k podání nabídek

na realizaci zakázky „Oprava střešní krytiny a klempířských prvků víceúčelové budovy Doudleby č.p. 6“
Vyvěšeno 29.05.2013 sejmuto 27.06.2013

Veřejná vyhláška

o zveřejnění návrhu změny č. 1 Územního plánu Doudleby:
Veřejná vyhláška, změna č. 1 ÚP Doudleby
Návrh změny č. 1 ÚP Doudleby, textová část
Návrh změny č. 1 ÚP Doudleby, hlavní výkres
Návrh změny č. 1 ÚP Doudleby, koordinační výkres
Návrh změny č. 1 ÚP Doudleby, výkres širších vztahů
Návrh změny č. 1 ÚP Doudleby, základní členění území
Vyvěšeno 10.4.2013, sejmuto 11.6.2013

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

ke dni 07.05.2013 (74 kB)
Vyvěšeno 10.05.2013 sejmuto 14.06.2013

3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

se bude konat dne 3.6.2013 od 19,00 hod v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2012
2. Schválení nápravných opatření z auditu hospodaření obce za rok 2012
2. Informace o harmonogramu výstavby ČOV.
3. Schválení rozpočtového opatření č.4/2013
4. Schválení smlouvy o věcném břemeni na uložení kabelu NN na parcelu 1184/3
5. Schválení pronájmu části pozemku p.č. 309/1
6. Diskuse k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 26.05.2013 sejmuto 04.6.2013

Závěrečný účet obce Doudleby 2012

na stránce výsledků hospodaření zde:
Vyvěšeno dne: 16.5.2013 sejmuto 04.06.2013

Záměr pronájmu pozemku

Zastupitelstvo obce Doudleby vyhlašuje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 309/1 v k. ú. Doudleby. Vyvěšeno dne: 17.5.2013 sejmuto 03.06.2013

Veřejná vyhláška o zveřejnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitosti na rok 2013 pro obec Doudleby

Informace FÚ ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013 a zasílání složenek.
Vyvěšeno 19.04.2013 sejmuto 29.05.2013

4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat ve čtvrtek 16. května 2013 od 10:00 hodin. Pozvánka a program (407 kB):
Vyvěšeno 07.05.2013 sejmuto 20.05.2013

Závěrečný účet SMO Pomalší

Závěrečný účet 2012
Výkazy závěrky k 31.12.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
Vyvěšeno 23.04.2013 sejmuto 20.05.2013

Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí o změně využití území

Terénní úpravy s následnou rekultivací
Vyvěšeno 22.04.2013 sejmuto 10.05.2013

Pozvánka na 2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se koná dne 19.4.2013 od 18.00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Program:
1. Smlouva o poskytnutí dotace od SFŽP a EU na výstavbu "Kanalizace a ČOV Doudleby"
2. Informace o harmonogramu výstavby ČOV
3. Diskuze k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 11.04.2013 sejmuto 22.4.2013

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
Vyvěšeno 04.03.2013 sejmuto 19.04.2013

Se sousedy k vzdělávání I.

Hledáte zaměstnání a žijete v Doudlebech či v blízkém okolí? Máte potíže s dostupností vhodného zaměstnání?
Vstupte do projektu „Se sousedy k vzdělávání I.“
Úřad práce české republiky, Krajská pobočka v Českých Budějovicích realizuje tento projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podrobnosti:
Vyvěšeno 12.03.2013, sejmuto 28.03.2013

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o umístění stavby "DOUDLEBY, K 1184/3, ČOV - KABEL NN" (PDF 1,17 MB)
Vyvěšeno 26.02.2013, sejmuto 14.03.2013

Veřejná vyhláška

Zahájení územního řízení "Terénní úpravy s následnou rekultivací poz. PK62/1" (PDF 939 kB)
Vyvěšeno 25.02.2013, sejmuto 14.03.2013

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, kabel NN Amerika Čejka
Vyvěšeno 20.02.2013, sejmuto 11.03.2013

3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat 07.03.2013. Program (PDF 364 kB):
Vyvěšeno 25.02.2013, sejmuto 11.03.2013

Pozvánka na 1. veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se koná dne 27.2.2013 od 19,00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu
Program:
1. Rozhodnutí o placení DPH obcí Doudleby.
2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na obecních pozemcích PK 970 a PK 971 - uložení kabelů NN
3. Schválení finančního vypořádání příspěvku Základní školy Doudleby za rok 2012
4. Na vědomí rozpočtová opatření č.14/2012 a č.1/2013
5. Diskuse k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 19.02.2013, sejmuto 28.2.2013

Volba prezidenta 2. kolo - výsledky hlasování v Doudlebech

Opis výsledků hlasování (66,5 kB)
Vyvěšeno 28.01.2013 sejmuto 20.02.2013

Volba prezidenta 1. kolo - výsledky hlasování v Doudlebech

Opis výsledků hlasování (66,5 kB)
Vyvěšeno 13.01.2013 sejmuto 20.02.2013

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta obce Doudleby podle § 34 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) oznamuje dobu a místo konání Volba prezidenta České republiky v Doudlebech
Vyvěšeno 21.12.2012 sejmuto 20.02.2013

1. zasedání okrskové volební komise

pro volbu prezidenta v roce 2013
Vyvěšeno 12.12.2012 sejmuto 20.02.2013

Volba prezidenta 2012 - volební okrsky

Počet a umístění volebních okrsků v obci Doudleby
Vyvěšeno 26.11.2012, sejmuto 20.02.2013

Upozornění a.s. E.ON vlastníkům nemovitostí pod elektrickým vedením na povinnost odstranit přerostlé dřeviny do 15. ledna 2013.

A.s. E.ON Distribuce pověřila společnost JIPEX zastupováním při jednání s majiteli pozemků - viz dokument (PDF 420kB )
Vyvěšeno 12.09.2012, sejmuto 20.02.2013

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Podle oznámení a.s. E.ON bude dne 8. února 2013 od 8.00 do 12.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie v oblasti Plav Kopanina, Doudleby Amerika a Straňany.
Vyvěšeno 17.01.2013 sejmuto 09.02.2013

Veřejná vyhláška SU/10633/2012-Br

Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání. Stavba: Doudleby, K 1184/3, ČOV - kabel NN
Vyvěšeno 09.01.2013, sejmuto 28.01.2013
Nahoru