Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2014

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2014
Tisk stránky

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Koná se dne 29.12.2014 od 18,00 hod v zasedací místnosti OÚ.
Program:
1. Schválení rozpočtu na rok 2015
2. Schválení rozpočtového výhledu na roky 2015 -2016-2017
3. Schválení požárního řádu
4. Schválení Obecní vyhlášky o místních poplatcích
5. Schválení Rozpočtu SMO Pomalší na rok 2015
6. Schválení účetního odpisového plánu na rok 2015 pro ZŠ a MŠ Doudleby
7. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 309/1 1350 m2
8. Schvální ceny za propachtování pozemku č. 799/1 2700 m2
9. Stočné pro rok 2015
10. Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
11. Schválení využití služeb OSVČ Zdeňka Šmída
Vyvěšeno 21.12.2014, sejmuto 31.12.2014

Návrh rozpočtu obce Doudleby na rok 2015

v závazných ukazatelích:
Vyvěšeno 12.12.2014, sejmuto 31.12.2014

Návrh rozpočtu SMO Pomalší pro rok 2015

Dokument (PDF 47kB)
Vyvěšeno: 25.11.2014 sejmuto 31.12.2014

Veřejná vyhláška č.j. SU/9668/2014/Da

Oznámení o zahájení územního řízení "Kanalizační řád, dostavba" (PDF 2526kB)
Vyvěšeno: 28.11.2014 sejmuto 21.12.2014

14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 18. prosince 2014 od 10:00 hodin. Program (PDF 349kB):
Vyvěšeno: 08.12.2014 sejmuto 19.12.2014

Veřejná vyhláška č.j. OOŽP/4192/2014/Sn

Opatření obecné povahy - změna podmínek ochranného pásma vodního zdroje vrty v k.ú. Vidov (PDF 210kB)
Vyvěšeno: 21.11.2014 sejmuto 08.12.2014

2. veřejné zasedání obecního zastupitelstva Doudleby

Koná dne 30.11.2014 od 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Doudleby.
Program:
1. Schválení směny pozemků č. 1185/4 a 298/2 KÚ Doudleby
2. Schválení záměru výkupu pozemku č. 444/3 KÚ Doudleby
3. Schválení záměru výkupu pozemku č. 1180/18 KÚ Doudleby
4. Schválení záměru dlouhodobého pronájmu části pozemku ZD č. 799/1 KÚ Doudleby
5. Schválení záměru pronájmu části pozemku č. 799/1 KÚ Doudleby a části pozemku 309/1
6. Na vědomí rozpočtového opatření č. 17/2014
7. Schválení rozpočtového opatření č. 18/2014
8. Schválení Plánu obnovy vodohospodářského majetku
9. Schválení aktualizovaného Povodňového plánu
10. Schválení aktualizované obecní vyhlášky Požární řád
11. Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Doudleby 2013/2014
12. Informace o novém nájemci obchodu.
13. Ostatní sdělení a informace
Vyvěšeno 21.11.2014, sejmuto 01.12.2014

Zveřejnění záměru odkupu,pronájmu a směny pozemků

Dlouhodobý pronájem pozemků, odkup pozemků, směna pozemků v k.ú. Doudleby (PDF 38kB)
Vyvěšeno: 07.11.2014, sejmuto 01.12.2014

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Dlouhodobý pronájem pozemků k zemědělskému využití v k.ú. Doudleby (PDF 83kB)
Vyvěšeno: 07.11.2014, sejmuto 01.12.2014

Přerušení správního řízení č.j. 313/2014-Ry-2

Deklarace existence veřejně přístupné účelové komunikace (PDF 72kB)
Vyvěšeno: 30.10.2014 sejmuto 28.11.2014

1. Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Doudleby

Obecní úřad Doudleby v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Doudleby, svolaného dosavadním starostou Františkem Rytířem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání: Obec Doudleby – místnost obecního úřadu, Doudleby 6
Doba konání: 4.11.2014, od 19 hodin

 1. Navržený program:
 2. 1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. 2. Schválení programu
 4. 3. Volba starosty a místostarosty
  1. a. Určení počtu místostarostů
  2. b. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  3. c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. d. Volba starosty
  5. e. Volba místostarosty
 5. 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  1. a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  2. b. Volba předsedy finančního výboru
  3. c. Volba předsedy kontrolního výboru
  4. d. Volba členů finančního výboru
  5. e. Volba členů kontrolního výboru
 6. 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcích neuvolněných členů zastupitelstva (§ 71 zákona o obcích)
 7. 6. Diskuze
Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.
Vyvěšeno 27.10.2014 sejmuto 5.11.2014

Dražební vyhláška o dražbě rekreačního objektu č.e. 52

Usnesení číslo jednací 125 EX 472/10-230. Podrobnosti ke stažení ve formátu PDF zde:
Vyvěšeno 06.10.2014 sejmuto 10.11.2014

13. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se koná ve čtvrtek 30. října 2014 od 10:00 hodin. Program (PDF 343kB:
Vyvěšeno: 20.10.2014 sejmuto 3.11.2014

Zahájení správního řízení č.j. 313/2014-Ry-2

Deklarace existence veřejně přístupné účelové komunikace (PDF 60kB)
Vyvěšeno: 18.8.2014 do 30.10.2014

Volby do obecního zastupitelstva 2014

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva v obci Doudleby (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 13.10.2014 sejmuto 29.10.2014

Veřejná vyhláška č.j. OOŽP/4192/2014/Sn

Návrh opatření obecné povahy "Změna podmínky ochranného pásma vodního zdroje"" (PDF 1144kB)
Vyvěšeno: 26.09.2014 sejmuto 20.10.2014

Volby do obecního zastupitelstva ČR 2014

Vyhrazení plakátovacích ploch pro volební plakáty(PDF 43kB)
Vyvěšeno: 25.09.2014 sejmuto 13.10.2014

Volby do obecního zastupitelstva ČR 2014

Oznámení o době a místě konání voleb do obecního zastupitelstva obce Doudleby (PDF 43kB)
Vyvěšeno: 25.09.2014 sejmuto 13.10.2014

Volby do obecního zastupitelstva 2014

Stanovení počtu volebních obvodů, stanovení počtu volených zastupitelů obce (PDF 43kB)
Vyvěšeno: 14.07.2014 sejmuto 13.10.2014

Pronájem obchodu v obce Doudleby

Zahájení výběrového řízení (PDF 17kB)
Vyvěšeno: 01.09.2014 sejmuto 02.10.2014

12. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat dne 18. září 2014. Program (PDF 348kB)
Vyvěšeno: 08.09.2014 sejmuto 26.09.2014

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

Koná dne 15.8.2014 od 18,00 hod na Stoce u jezu
Program:
1. Plán obnovy vodovodů a kanalizace – návrh a schválení fondu oprav ve výši odpisů.
2. Schválení smlouvy o věcném břemeni č.10300182662/002-uložení kabelu NN na pozemku 271/3,1195/12
3. Schválení smluv o daru na pořízení Změny č.1 územního plánu obce Doudleby.
4. Schválení rozpočtového opatření č. 11, 12/2014
5. Informace o opravě Mateřské školky, stavba brodu v Zadubí, autobusová zastávka
6. Představení kandidátů na zastupitele do obecního zastupitelstva pro volby na období říjen 2014/říjen 2018
7. Diskuze k jednotlivým bodům programu
Opět tradiční posezení na jezu u ohně a soudku dobrého piva.
Vyvěšeno 6.8.2014, sejmuto 16.8.2014

Veřejná vyhláška č.j. ODaSH/14/4933/Tal-SP

Stavební povolení pro autobusovou zastávku Doudleby (PDF 186kB)
Vyvěšeno: 29.07.2014 sejmuto 18.08.2014

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 35294/2014/OREG

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1. aktualizaci územního rozvoje Jihočeského kraje (PDF 1643kB)
Vyvěšeno: 09.06.2014 sejmuto 16.07.2014

11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 od 10:00 hodin. Program:
Vyvěšeno 16.06.2014, sejmuto 02.07.2014

Závěrečný účet SMO Pomalší 2013 (PDF 99kB)

Přílohy:
Výkazy (PDF 6018kB)
Přezkum hospodaření (PDF 2894kB)
Vyvěšeno: 03.06.2014 sejmuto 02.07.2014

Nařízení města České Budějovice č. 2/2014

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (PDF 2029kB)
Vyvěšeno: 03.06.2014 sejmuto 02.07.2014

Veřejná schůze obecního zastupitelstva Doudleby

Bude se konat 16. června 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Doudlebech.
Program:
1. Schválení „Závěrečného účtu obce Doudleby za rok 2013“
2. Schválení smlouvy o školském obvodu s Městem Č.Budějovice – škola ZŠ a MŠ J.Š. Baara a ZŠ a MŠ Nerudova
3. Stanovení počtu zastupitelů do obecního zastupitelstva pro volby na období říjen 2014 /říjen 2018
4. Schválení rozpočtového opatření č. 6/2014
5. Projednání odprodeje pozemku 171/23 KÚ Doudleby
6. Schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO KOM a schválení pověření firmy Marius Pedersen zastupováním obce Doudleby v jednání s firmou EKO KOM.
7. Možnost zajištění odvozu bioodpadů – tráva ,listí, zahradní zbytky. Možnost popelnice 220 l zdarma. Náklady 500Kč/t + doprava
Vyvěšeno 3.6.2014, sejmuto 17.6.2014

Závěrečný účet obce Doudleby 2013

včetně všech příloh je umístěn na stránce výsledků hospodaření zde:
Vyvěšeno dne: 30.5.2013, sejmuto 17.06.2014

Volby do EP 2014 v Doudlebech - výsledky

Opis výsledku hlasováno ve volbách do Evropského parlamentu 23. a 24.5.2014 v Doudlebech (PDF 430kB)
Vyvěšeno: 26.5.2014, sejmuto 17.06.2014

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2014/037157-C

Nařízení Státní veterinární správy - ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu (PDF 526kB)
Vyvěšeno: 19.5.2014, sejmuto 12.6.2014

Veřejná vyhláška o zveřejnění hromadného předpisného seznamu daně z nemovitých věcí na rok 2014 pro obec Doudleby

Informace FÚ ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2014.
Informace FÚ k zasílání složenek na daň z nemovitých věcí 2014.
Vyvěšeno 25.04.2014, sejmuto 12.6.2014

Volby do EP 2014, doba a místo konání voleb

Oznámení doby a místa konání voleb do Evropského parlamentu 2014 v Doudlebech. Dokument (50kB):
Vyvěšeno: 8.5.2014, sejmuto 26.5.2014

Volby do EP 2014, počet a sídlo volebních okrsků

Stanovení počtu a sídla volebních okrsků v Doudlebech pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23.a 24. května 2014. Dokument (50kB):
Vyvěšeno: 27.3.2014, sejmuto 26.5.2014

Volby do EP 2014, plakátovací plochy

Vyhrazení plakátovacích ploch v Doudlebech pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 23.a 24. května 2014. Dokument (66kB):
Vyvěšeno: 27.3.2014, sejmuto 26.5.2014

Veřejná vyhláška č.j. OÚP/2014/O-685/Mř-V

Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Doudleby
Hlavní výkres změny č. 1 ÚP Doudleby, měřítko 1:5000
Koordinační výkres změny č. 1 ÚP Doudleby
Výkres základního členění území změny č. 1 ÚP Doudleby
Výkres širších vztahů změny č. 1 ÚP Doudleby
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno 5.5.2014, do 20.5.2014

Dražební vyhláška o dražbě rekreačního objektu č.e. 52

Usnesení číslo jednací 125 EX 472/10-169. Podrobnosti ke stažení ve formátu PDF zde:
Vyvěšeno 23.04.2014 sejmuto 17.05.2014

Veřejná vyhláška č.j. ODaSH/14/4933/Tal-sřo

Zahájení stavebního řízení„ Autobusová zastávka, Doudleby “
Vyvěšeno 25.04.2014 sejmuto 12.05.2014

3. veřejné zasedání obecního zastupitelstva v Doudlebech

Veřejné zasedání se bude konat 29.4.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Doudleby od 19.00 hodin. Program:
1. Schválení „Změny č. 1. Územního plánu Doudleby v katastrálním území Doudleby“
Diskuze k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 13.04.2014 sejmuto 30.4.2014

Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Doudleby

které se koná dne 31.3.2014 od 19,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Uzavření smlouvy s městem České Budějovice o školském obvodu
2. Schválení smlouvy o věcném břemeni Kabel NN Amerika p. Čejka
3. Schválení rozpočtového opatření č. 4/2014
4. Projednání žádostí občanů a jejich zařazení do Změny územního plánu č.2
5. Projednání žádosti SDH o převedení objektu hasičské zbrojnice
6. Schválení smlouvy s SÚS JčK o právu provedení stavby autobusové zastávky
7. Plán obnovy majetku vodovodů a kanalizací
8. Podání informace o jednání zastupitelstva ke vstupu obce do svazku Hrady na Malši
9. Rozšíření pojistné smlouvy o pojištění objektů ČOV
10. Informace ke likvidaci odpadů
Diskuze k jednotlivým bodům programu
Vyvěšeno 24.03.2014 sejmuto 01.04.2014

Veřená vyhláška č.j. SU/1088/2014

Návrh výroku územního rozhodnutí rozhodnutí o umístění stavby "Vrtaná studna u rekreační chaty Doudleby č.ev. 148"
Vyvěšeno 12.03.2014 sejmuto 31.03.2014

Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) na zdaňovací období roku 2014

Informace Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
Informce o průměrné ceně pozemků a koeficientech
Vyvěšeno 07.01.2014 sejmuto 26.02.2014

Veřejná vyhláška, kterou se zveřejňuje opatření obecné povahy (kormoráni)

Veřejná vyhláška č.j. 92762/ENV/13-4133/630/13 a Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 27.12.2013 sejmuto 22.1.2014
Nahoru