Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2017

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2017
Tisk stránky

25. veřejné zasedání Zastupitelstvna obce Doudleby

Bude se konat dne 27.12.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Doudlebech.
Program:
1) Ceny stočné 2018
2) MAP rozvoje vzdělávání ORP Č. Budějovice
3) Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
4) Odpisové plány ZŠ a MŠ 2017, 2018
5) Odpisový plán obec 2017
6) Pověření starosty k rozpočtovým opatřením
7) Smlouva o zřízení věc. břemene
8) Na vědomí rozp. opatření 19/2017
9) Vyhláška 1/2017 - obecní poplatky
Vyvěšeno 19.12.2017 sejmuto 26.12.2017

Volby Prezidenta ČR 2018

Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise. (PDF 52kB)
Vyvěšeno: 19.12.2017 sejmuto 21.12.2017

10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 10:00 hodin. Program (312kB)
Vyvěšeno: 04.12.2017 sejmuto 19.12.2017

Finanční úřad - daň z nemovitých věcí 2017 v obci Doudleby

Informace k podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2017 (PDF 318kB)
Nabídka nové služby Finančního úřadu pro poplatníky daně z nemovitých věcí(PDF 65kB)
Formulář žádosti o zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (PDF 104kB)
Vyvěšeno: 28.12.2016 sejmuto 19.12.2017

24. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 6.12.2017 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Doudleby . Program:
1) Rozpočet SMO Pomalší 2018
2) Rozpočet obce 2018
3) Přezkum hospodaření obce
Vyvěšeno 28.11.2017 sejmuto 07.12.2017

Obec Doudleby - návrh rozpočtu 2018

Elektronicky na stránce v odkazu HTML, v listinné podobě v kanceláři Obecního úřadu Doudleby v úředních hodinách.
Vyvěšeno dne: 20.11.2017, sejmuto 06.12.2017

Dotazník Krajského úřadu Jihočeský kraj pro občany

Průzkum připravenosti obyvatelstva na rozsáhlý výpadek elektrické energie trvající více dní. Dotazník je slosovatelný a lze jej vyplnit pouze elektronicky na stránkách Jihočeského kraje.
Po kliknutí na následující odkaz budete přesměrováni na jiné stránky. Dotazník
Vyvěšeno 08.11.2017 sejmuto 01.12.2017

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j. 66595/2017-MZE-16212

Opatření obecné povahy, nařízení vlastníkům lesů - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých (PDF 298kB)
Vyvěšeno: 08.11.2017 sejmuto 24.11.2017

23. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat dne 15.11.2017 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Doudleby
Program:
1) Výběrové řízení autobusová zastávka
2) Rozpočtové opatření č. 13/2017
3) Rozpočtové opatření č. 14/2017
4) Rozpočtové opatření č. 15/2017
5) Rozpočtové opatření č. 16/2017
6) Rozpočtové opatření č. 17/2017
7) Zastřešení parkovacího místa na poz. 1180/19
8) Aktualizace Programu obnovy venkova Obce Doudleby
9) Oprava střech KD Doudleby
10) Směna pozemků 369/7 a 381/3
11) Dodatek č. 9 ke sml. 60361/01 – svoz komunálního odpadu
12) Smlouva o zříz. věc. břemene – poz. 55/1
13) Žádost č. 1 o koupi části pozemku č. 271/3
14) Žádost č. 2 o koupi části pozemku č. 271/3
15) Výroční zpráva o činnosti školy
16) Koncepce a další rozvoj JSDHO Doudleby
Vyvěšeno 07.11.2017 sejmuto 24.11.2017

Veřejná vyhláška č.j. SU/6696/2016-14 - oprava

Oprava zřejmých nesprávností vyhlášky o Územním rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby "Obnova řadu surové vody Římov - Plav II. a III. etapa Římov" (PDF 199kB)
Vyvěšeno: 07.11.2017 sejmuto 24.11.2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Výsledky hlasování v obci Dudleby ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20. a 21. října 2017(PDF 86kB)
Vyvěšeno: 23.10.2017 sejmuto 24.11.2017

Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 5/2017

Vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (PDF 205kB)
Vyvěšeno: 16.10.2017 do 08.11.2017

9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 307kB)
Vyvěšeno: 23.10.2017 sejmuto 07.11.2017

Volby do PSP ČR 2017

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017(PDF 57kB)
Vyvěšeno: 06.10.2017 sejmuto 23.10.2017

Volby do PSP ČR 2017

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Doudleby pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 20. a 21. října 2017(PDF 39kB)
Vyvěšeno: 17.07.2017 sejmuto 23.10.2017

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství č.j. 55197/2017-MZE-16212

Návrh opatření obecné povahy, nařízení vlastníkům lesů - zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých (PDF 248kB)
Vyvěšeno: 14.09.2017 sejmuto 04.10.2017

8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 21. září 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 328kB)
Vyvěšeno: 12.09.2017 sejmuto 22.09.2017

22. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat dne 18.8.2017 od 18.00 hodin na „Čapáku“ v Doudlebech (v případě nepříznivého počasí v sále KD Doudleby).
Program:
1) Soukromé parkoviště parc.č. 284/38
2) Stanovení místa a doby pro uzavírání manželství
3) Účetní odpisový plán
4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc. 179/8, 132/9, 184/6, 1183/4)
5) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (parc..č. 1184/1, 1184/3, 150/7, 171/5)
6) Rozp. opatření 9/2017
7) Rozp. opatření 10/2017
8) Rozp. opatření 11/2017
9) Návrh na zveřejňování faktur přijatých i vydaných obcí na webových stránkách obce
10) Návrh na zveřejňování všech smluv uzavřených obcí na webových stránkách obce
11) Nákup pozemku parc. č. 113 a 813/6 (autobusová zastávka)
12) Spoluúčast cyklovýlet 2018
Vyvěšeno 10.08.2017 sejmuto 21.08.2017

Záměr pronájmu prostoru k podnikání(obchod) v Doudlebech

Podrobnosti na nabídce (PDF 191kB)
Vyvěšeno: 22.06.2017 sejmuto 21.08.2017

21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat dne 21.6.2017 od 19.00 hodin v zasedací síni OÚ Doudleby.
Program:
1) Záměr přístavby MŠ a rozšíření kapacity
2) Rozpočtové opatření – projekt na rozšíření MŠ
3) Záměr pronájmu obchodu v Doudlebech
4) Aktualizace plánu investic vodovody a kanalizace
5) Změna územního plánu č.2
6) Rozpočtové opatření 7/2017
Vyvěšeno: 13.06.2017 sejmuto 22.06.2017

Nabídka pronájmu prostoru k podnikání(obchod) v Doudlebech

Podrobnosti na nabídce (PDF 68kB)
Vyvěšeno: 14.06.2017 sejmuto 22.06.2017

7. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 22. června 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 319kB)
Vyvěšeno: 13.06.2017 sejmuto 23.06.2017

Veřejná vyhláška čj.: KUJCK 59974/2017

Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeský kraj o tom, že záměr „Obnova řadu surové vody Římov – Plav, I. etapa - Doudleby“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.(PDF 331kB)
Vyvěšeno: 17.05.2017 sejmuto 02.06.2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (OBEC)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 28.04.2017 sejmuto 31.05.2017

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné podle cenových předpisů pro vodné a stočné (ČEVAK)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (PDF 833kB)
Vyvěšeno: 27.04.2017 sejmuto 31.05.2017

Veřejná vyhláška č.j. 1103364/17/2200-11460-301165

Oznámení o zveřejnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů čj. 1103056/17/2200-11460-301165 a čj. 1103057/17/2200-11460-301165, jimiž se stanovuje Daň z nemovitých věcí na rok 2017. (PDF 96kB)
Vyvěšeno: 25.04.2017 sejmuto 31.05.2017

Obecně závazná vyhláška 1/2016 - dodatek

Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu (PDF 69kB)
Vyvěšeno: 04.05.2017 sejmuto 23.05.2017

6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Je svoláno na čtvrtek 11. května 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 310kB)
Vyvěšeno: 03.05.2017 sejmuto 23.05.2017

20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat dne 3.5.2017 od 19.00 hodin v zasedací síni OÚ doudleby.
Program:
1) Rozpočtové opatření 4/2017
2) Aktualizace odpisového plánu (cesta na Bůrek)
3) Aktualizace vyhlášky o rušení nočního klidu
4) Ochranné pomůcky pro JSDHO Doudleby
5) Změna otvírací doby obchodu v Doudlebech
6) Závěreční účet obce 2016, závěrka 2016
7) Závěrečný účet SMO Pomalší 2016
Vyvěšeno 25.04.2017 sejmuto 04.05.2017

SMO Pomalší, Návrh závěrečného účtu 2016

Závěrečný účet SMO Pomalší (PDF 882kB)
Zpráva o přezkumu hospodaření SMO Pomalší (PDF 3MB)
Výkazy hospodaření SMO Pomalší (PDF 6MB)
Vyvěšeno: 21.03.2017 sejmuto 04.05.2017

Obec Doudleby - Návrh závěrečného účtu 2016

včetně všech příloh je umístěn na stránce výsledků hospodaření v odkazu HTML.
Vyvěšeno dne: 17.04.2017 sejmuto 04.05.2017

5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 207kB)
Vyvěšeno: 18.04.2017 sejmuto 03.05.2017

Veřejná vyhláška č.j. SU/6696/2016-14

Územní rozhodnutí - Rozhodnutí o umístění stavby "Obnova řadu surové vody Římov - Plav II. a III. etapa Římov" (PDF 274kB)
Mapa umístění stavby "Obnova řadu surové vody Římov - Plav II. a III. etapa Římov" (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 11.04.2017 sejmuto 27.04.2017

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 42477/2017

Zahájení zjišťovacího řízení pro záměr "Obnova řadu surové vody Římov - Plav I. etapa - Doudleby",
posuzování vlivů na životní prostředí (PDF 206kB)
Vyvěšeno: 30.03.2017 sejmuto 20.04.2017

19. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat dne 15.03.2017 od 19.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Doudleby
Program:
1) Výběrové řízení na nájem obchodu
2) Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o schválení termínu zápisů do ZŠ a MŠ
3) Projednání žádosti ZŠ a MŠ Doudleby o schválení omezení provozu MŠ o prázdninách
Vyvěšeno: 07.03.2017 sejmuto 16.03.2017

Pronájem obchodu v Doudlebech

Vyhlášení záměru pronájmu obchodu v Doudlebech (PDF 61kB)
Vyvěšeno: 23.02.2017 sejmuto 16.03.2017

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 27642/20017

Vydání 5. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace (PDF 247kB)
Vyvěšeno: 24.02.2017 sejmuto 14.03.2017

4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 319kB)
Vyvěšeno: 13.03.2017 sejmuto 24.03.2017

18. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 22.2.2017 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Doudlebech Program:
1) Schválení inventarizační zprávy ZŠ a MŠ Doudleby 2016
2) Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby 2016
3) Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby 2016
4) Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Doudleby na rok 2017
5) Schválení odpisového plánu obce Doudleby na rok 2017
6) Schválení žádosti o příspěvek na činnost spolku Doudleban
7) Schválení příspěvku na činnost Mysliveckému spolku MALŠE
8) Na vědomí rozpočtové opatření 1/2017
9) Schválení aktualizované pachtovní smlouvy se ZP Malše a.s.
10) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s a.s. E.ON
11) Schválení kupní smlouvy na pozemek 62/1
12) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene E.ON
13) Schválení záměru prodeje pozemku č. parc. 245/9
14) Schválení záměru prodeje pozemku č. parc. 1248 a části pozemku č. parc. 799/1
Vyvěšeno 14.02.2017 sejmuto 23.02.2017

Pronájem obchodu v Doudlebech

Vyhlášení záměru pronájmu obchodu v Doudlebech (PDF 55kB)
Vyvěšeno: 06.02.2017 sejmuto 23.02.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Prodej části pozemku 245/9 (PDF 48kB)
Vyvěšeno: 12.01.2017 sejmuto 23.02.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Prodej pozemků parc. č. 1248 a části pozemku 799/1 (PDF)
Vyvěšeno: 12.01.2017 sejmuto 23.02.2017

3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 16. února 2017 od 10:00 hodin. Program (PDF 127kB)
Vyvěšeno: 08.02.2017 sejmuto 22.02.2017

Veřejná vyhláška č.j. SU/6696/2016-13

Seznámení s podklady rozhodnutí v územním řízení "Obnova řadu surové vody Římov - Plav II. a III. etapa Římov" (PDF 132kB)
Vyvěšeno: 26.01.2017 sejmuto 13.02.2017

Pronájem obchodu v Doudlebech

Vyhlášení záměru pronájmu obchodu v Doudlebech (PDF 55kB)
Vyvěšeno: 03.01.2017 sejmuto 02.02.2017

Obecně závazná vyhláška 2/2016

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 o místních poplatcích pro rok 2017 (PDF 190kB)
Vyvěšeno: 29.12.2016 sejmuto 17.01.2017

Obecně závazná vyhláška 3/2016

Zveřejnění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2016 o společném školském obvodu základní školy (PDF 63kB)
Vyvěšeno: 29.12.2016 sejmuto 17.01.2017

17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat dne 28.12.2016 od 19.00 hodin v zasedací síni OÚ Doudleby
Program:
1) Schválení cen pro vodné a stočné 2017
2) Schválení rozpočtu na rok 2017
3) Na vědomí rozp. opatření 15/2016
4) Na vědomí rozp. opatření 16/2016
5) Schválení žádostí o příspěvek na činnost – SDH Doudleby
6) Schválení žádosti o příspěvek na činnost – MS Malše
7) Schválení žádostí o příspěvek na činnost – Doudleban
8) Návrh na zrušení nedokončené investice „výstavba dvou bytových jednotek na půdě obecního úřadu“
9) Schválení rozhodnutí výběru veřejné zakázky „Doudleby – dostavba kanalizace“
10) Schválení vyhlášky 2/2016 o místních poplatcích
11) Schválení vyhlášky 3/2016 o školském obvodu
12) Na vědomí – ukončení smlouvy o výkonu agendy spec. stav. úřadu ve věcech místních komunikací
13) Schválení žádosti o dotaci POV – archiv
14) Schválení dodatku smlouvy o smlouvě budoucí – JVS
15) Schválení podílu vlastních prostředků - dotace aut. Zastávky
16) Schválení změny výše odměn neuvolněným zastupitelům
17) Schválení vyhlášení výběrového řízení na nájemce obchodu v Doudlebech
Vyvěšeno 20.12.2016 sejmuto 02.01.2017

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu obce Doudleby na rok 2017 (PDF 259kB)
Vyvěšeno: 12.12.2016 sejmuto 02.01.2017

Informace Kanceláře finančního arbitra

pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem. Podrobnosti zde:
Vyvěšeno 08.02.2012, sejmuto 02.01.2017

Rozsah a způsob vyšetřování na aviární influenzu (AI)

u uhynulých volně žijících ptáků
Vyvěšeno 28.6.2007, sejmuto 02.01.2017
Nahoru