Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2018

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2018
Tisk stránky

Veřejná vyhláška č.j. 630/2018

Doručení veřejnou vyhláškou - zrušení místa trvalého pobytu Lucie Bendová, rozhodnutí.(PDF 54kB)
Vyvěšeno: 14.02.2018 sejmuto 26.02.2018

11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 22. února 2018 od 10:00 hodin. Program (PDF kB)
Vyvěšeno: 12.02.2018 sejmuto 23.02.2018

26. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 21.2.2018 OD 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Doudleby
Program:
1. Rezignace na mandát zastupitele
2. Složení slibu nového zastupitele
3. Rozpočtové opatření č.20/2017
4. Rozpočtové opatření č.2/2018
5. Návrh odpisového plánu pro rok 2018
6. Inventarizační zpráva ZŠ a MŠ
7. Účetní uzávěrka za rok 2017 ZŠ a MŠ
8. Výsledek hospodaření za rok 2017 ZŠ a MŠ
9. Pověření starosty k rozpočtovým opatřením
10. Směrnice o veřejných zakázkách.
11. Smlouva o zřízení věc. břemene E-ON distribuce x K 150/8
12. Smlouva o zřízení věc. břemene E-ON distribuce x Doudleby chaty
13. Žádost o odkup pozemku parc. 231/3
14. Žádost o termín zápisu do ZŠ A MŠ
15. Žádost o příspěvek na provoz Mysliveckého spolku MALŠE
16. Zvolení předsedy kontrolního výboru
17. Zvolení předsedy finančního výboru
18. Směrnice o finanční kontrole
19. Vyhláška o stanovení kratší doby nočního klidu
20. Výpověď nájemní smlouvy - hasičárna
21. Pohyb pracovníků Českého statistického úřadu po obci
22. Postup při realizaci oficiálního znaku pro obec Doudleby
Vyvěšeno: 12.02.2018 sejmuto 22.02.2018

Veřejná vyhláška č.j. ODSH/828/2018-2

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/15529 k.ú. Doudleby po dobu trvání akce "Oprava autobusové zastávky".(PDF 176kB)
Příloha - mapa (PDF 65kB)
Vyvěšeno: 30.01.2018 sejmuto 22.02.2018

Volby prezidenta 2018

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů (PDF 205kB)
Oznámení o době a místě konání voleb (PDF 146kB)
Vyvěšeno: 28.12.2017 sejmuto 22.02.2018

Volby Prezidenta ČR 2018

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Doudleby pro volby Prezidenta ČR, které se budou konat 12. a 13.ledna 2018; případné II. kolo 26.a 27. ledna 2018 (PDF 72kB)
Vyvěšeno: 24.11.2017 sejmuto 22.02.2018

Veřejná vyhláška č.j. 630/2018

Doručení veřejnou vyhláškou - zrušení místa trvalého pobytu Lucie Bendová.(PDF 54kB)
Vyvěšeno: 30.01.2018 sejmuto 12.02.2018

Veřejná vyhláška č.j. ODSH/20951/2017-2

Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/15530 v obci Straňany po dobu trvání akce" Terénní úpravy a odvedení dešťové vody ", k.ú. Doudleby.(PDF 176kB)
Příloha - mapa (PDF 65kB)
Vyvěšeno: 22.01.2018 sejmuto 07.02.2018

Veřejná vyhláška č.j. SU/8354/2017-4

Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Obnova řadu surové vody Římov - Plav I. etapa - Doudleby" (PDF 196kB)
Mapa zájmové oblasti (PDF 620kB)
Vyvěšeno: 05.01.2018 sejmuto 22.01.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

O místních poplatcích na rok 2018 (PDF 539kB)
Vyvěšeno: 28.12.2017 sejmuto 15.01.2018
Nahoru