Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

Životní situace

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Obecní úřad » Životní situace
Tisk stránky Obsah stránky:
Důležité internetové adresy pro styk s úřady
Návod na přihlášení k trvalému pobytu
Postup při žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
Způsob zjištění majitele nemovitosti

Věnujte pozornost následujícímu sdělení:

Veškerá stavební povolení, ohlášení drobné stavby i zásadní stavební úpravy nemovitostí vyřizuje pouze Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice!
Rybářské lístky pro občany Doudleb od 1.4.2004 vystavuje Magistrát města Českých Budějovice, odbor životního prostředí.
Důležité internetové adresy českých státních úřadů (při jejich použití opustíte stránky obce Doudleby):
Portál státní správy - portal.gov.cz
Ministerstvo financí, daňová přiznání a návody - cds.mfcr.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí – sociální dávky - forms.mpsv.cz/sspforms
Justiční instituce včetně obchodního rejstříku - www.justice.cz
Veřejný ochránce práv, podání podnětů - www.ochrance.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz
Přihlášení k trvalého pobytu:
Dospělý občan – je majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit
Dospělý občan – není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je jiná fyzická osoba
Dospělý občan – není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je právnická osoba
Děti do 15 let
Nezletilí, kteří dovršili 15ti let a je jim vydáván první občanský průkaz
Koho nelze přihlásit?

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:

Žádost podává vlastník pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem majitele pozemku.
Potřebné dokumenty zašlete nebo v úředních hodinách přineste do kanceláře Obecního úřadu Doudleby, Doudleby 6, 37007 České Budějovice. Rozhodnuto bude ve správním řízení po prohlídce dřevin a místa kácení zástupcem Obecního úřadu
Potřebujete:
Vyplněný formulář - ve formátu RTF:
Situační plánek místa s vyznačením pozice odstraňovaných dřevin
Vlastník - dokument, kterým doloží vlastnické právo k pozemku, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí
Nájemce - kopii nájemní smlouvy či jiného uživatelského vztahu a písemný souhlas majitele s odstraněním dřevin

Zjištění majitele nemovitosti (budovy nebo pozemku):

Pořebujete znát:
1) katastr, kde se nemovitost nalézá – pro naši obec to je Doudleby (okres České Budějovice), nebo číslo 631400
2) část obce – Doudleby nebo Straňany – toto pouze pro budovy
3) číslo popisné nebo evidenční budovy
4) číslo parcely nebo pozemku
Majitele zjistíte nahlédnutím do katastru nemovitostí na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ Tato služba je poskytována Katastrálním úřadem zdarma a zjištěné údaje jsou pouze informativní.
NAHORU