Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Územní plán obce Doudleby

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Obecní úřad » Územní plán

Územní plán obce Doudleby

Pořizovatel:

Magistrát města České Budějovice
odbor územního plánování a architektury

Vydal:

Zastupitelstvo obce Doudleby
dne 27.9.2010 usnesením č. 5

Účinnost:

Datum nabytí účinnosti 29.10.2010

Zveřejnění:

Oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno 14.10.2010, sejmuto 30.10.2010

Dokumentace:

Veřejná vyhláška (PDF 86kB)
Opatření obecné povahy (PDF 696kB)
Hlavní výkres, urbanistická koncepce, měřítko 1:5000 (PDF 7MB)
Hlavní výkres koncepce veřejné infrastruktury (PDF 6MB)
Koordinační výkres (PDF 6MB)
Výkres základního členění území (PDF 5MB)
Výkres širších vztahů (PDF 3MB)
Výkres veřejně prospěšných staveb (PDF 5MB)
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu (PDF 5MB)

Změna č. 1 územního plánu obce Doudleby

Pořizovatel:

Magistrát města České Budějovice
odbor územního plánování a architektury

Vydal:

Zastupitelstvo obce Doudleby
dne 29.4.2014 usnesením č. 3

Účinnost:

Datum nabytí účinnosti 19.5.2014

Zveřejnění:

Oznámeno veřejnou vyhláškou, vyvěšeno 5.5.2014, sejmuto 20.5.2014

Dokumentace:

Veřejná vyhláška (PDF 83kB)
Opatření obecné povahy (PDF 168kB)
Hlavní výkres Změny č. 1 ÚP Doudleby, měřítko 1:5000 (PDF 1MB)
Koordinační výkres Změny č. 1 ÚP Doudleby (PDF 1MB)
Výkres základního členění území Změny č. 1 ÚP Doudleby (PDF 1MB)
Výkres širších vztahů Změny č. 1 ÚP Doudleby (PDF 2MB)