Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby
okres České Budějovice

15. Návody

www.,doudleby.com
Úvodní stránka » Obecní úřad » Řešení životních situací » Přihlášení
Tisk stránky

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO HLÁŠENÍ TRVALÉHO POBYTU (výběr):

Hlášení k trvalému pobytu není povinností občana
Přihlásit se lze pouze do objektu, určeného k bydlení s číslem popisným nebo evidenčním (rodinné domy, nájemní domy, chaty, domovy důchodců apod.)
Z přihlášení k trvalému pobytu neplynou občanovi žádná práva
Místo trvalého pobytu narozeného dítěte je trvalé bydliště jeho matky
Místo trvalho pobytu narozeného a odloženého dítěte je místo matriky, kde bylo zapsáno

Postupy při ohlášení změny trvalého pobytu:

Dospělý občan – je majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad.
Předloží tyto doklady:
platný občanský průkaz
výpis z listu vlastnictví o nemovitosti (nebo kupní smlouvu, potvrzenou Katastrálním úřadem), nelze-li vlastnictví ověřit nahlédnutím do KN
Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně provede změnu v centrálním registro evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz Matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice, oddělení občanských průkazů.
Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

Dospělý občan - není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je jiná fyzická osoba

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad společně s majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit
Předloží tyto doklady:
platný občanské průkazy (přihlašovaný i majitel nemovitosti)
výpis z listu vlastnictví o nemovitosti (nebo kupní smlouvu, potvrzenou Katastrálním úřadem), nelze-li vlastnictví ověřit nahlédnutím do KN
Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně provede změnu v centrálním registro evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz Matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice, oddělení občanských průkazů.
Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

Dospělý občan - není majitelem nemovitosti, kde se chce přihlásit, tím je právnická osoba

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví v úředních hodinách na obecní úřad společně se zástupcem majitele nemovitosti, kde se chce přihlásit
Předloží tyto doklady:
platný občanské průkazy (přihlašovaný i majitel nemovitosti)
řádnou nájemní smlouvu, potvrzenou zástupcem organizace nebo společnosti, která je majitelem nemovitosti
Na obecním úřadě vyplní přihlašovací lístek a podepíše jej.
Na místě zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Úředník znehodnotí jeho občanský průkaz ustřižením levého dolního rohu a bezodkladně provede změnu v centrálním registro evidence obyvatel. Občan je sám povinen nechat si zhotovit nový občanský průkaz Matričním úřadě Magistrátu města České Budějovice, oddělení občanských průkazů.
Odhlašování při změně trvalého pobytu se neprovádí.

Nezletilí, kteří dovršili 15ti let a je jim vydáván první občanský průkaz

Děti do 15 let jsou přihlášeny k trvalému pobytu zároveň se svými rodiči, nebo po svém narození v místě trvalého pobytu matky. Rodiče předloží rodný list dítěte. Správní poplatek neplatí.
Obecní úřad vystaví přihlašovací lístek (úřední kartu) při vydávání OP bez nahlášení - dítě nemá povinnost přijít se přihlásit k trvalému pobytu. Jedná se o děti, které již byly přihlášeny k trvalému pobytu v obci se svými rodiči
Správní poplatek neplatí.

Děti do 15 let

Děti do 15 let jsou přihlášeny k trvalému pobytu zároveň se svými rodiči, nebo po svém narození v místě trvalého pobytu matky.
Rodiče předloží rodný list dítěte
Správní poplatek neplatí.

V přihlašovně Obecního úřadu nelze přihlásit k trvalému pobytu:

občana bez občanského průkazu (cizinec, emigrant a pod.). Musí se přihlásit sám na Magistrátu města Českých Budějovic-oddělení evidence obyvatel, České Budějovice, Jeronýmova 1., kde provedou přihlášení k trvalému pobytu.
občana s neplatným OP nebo s potvrzením o OP (při výměně). Občan si musí nejdříve vyměnit propadlý OP na staré bydliště, pak se přihlásí, ohlašovna znehodnotí OP a občan si nechá vystavit nový OP na nové bydliště.
občana, který uvede v přihlašovacím lístku jiné trvalé bydliště, než jaké je uvedeno v jeho občanském průkazu
NAHORU