Obec Doudleby
Obecní úřad Doudleby

Archiv - úřední deska 2016

www.doudleby.com
Úvodní stránka » Úřední deska » Archiv úřední desky » Úřední deska 2016
Tisk stránky

2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 10:00 hodin. Program (PDF 136kB)
Vyvěšeno: 05.12.2016 sejmuto 28.12.2016

Veřejná vyhláška SU/6696/2016-9

Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. a III. etapa - Římov" (PDF 234kB)
Grafická příloha (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 02.12.2013 sejmuto 28.12.2016

SMO Pomalší, rozpočet 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017 (PDF 344kB)
Vyvěšeno: 22.11.2016 sejmuto 28.12.2016

Informace Finančního úřadu

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2016 pro obec Doudleby (PDF 104kB)
Vyvěšeno: 07.01.2016 sejmuto 01.12.2016

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 137455/2016

Doručení návrhu 5. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a oznámení o veřejném projednání. (PDF 249kB)
Vyvěšeno: 20.10.2016 sejmuto 30.11.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016

o stanovení kratší doby nočního klidu (PDF 70kB)
Vyvěšeno: 03.11.2016 sejmuto 21.11.2016

Ustavující (1.) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

ve volebním období 2016 – 2020. Bude se konat 3. listopadu 2016 od 9:00 hodin. Program (PDF 59kB)
Vyvěšeno: 24.10.2016 sejmuto 04.11.2016

Výsledky hlasování při volbách 14. a 15. října 2016 v obci Doudleby

Výsledky 2. kola voleb do Senátu Parlamentu (PDF 192kB)
Vyvěšeno: 16.10.2016 sejmuto 04.11.2016

Výsledky hlasování při volbách 7. a 8. října 2016 v obci Doudleby

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeského kraje (PDF 182kB)
Výsledky 1. kola voleb do Senátu Parlamentu (PDF 483kB)
Vyvěšeno: 10.10.2016 sejmuto 04.11.2016

16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 26.10.2016 OD 19.00 hodiny v zasedací místnosti OÚ Doudleby
Program:
1) Schválení rozpočtového opatření č.14/2016
2) Na vědomí rozpočtového opatření č.13/2016
3) Schválení Obecně závazné vyhlášky o stanovení kratší doby nočního klidu
4) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2015/2016
5) Schválení prodeje pozemku st.138 o výměře 100m2
6) Informace o zimním řešení pergoly obecního hostince
7) Informace o úvaze instalovat kamerový systém ke kontejneru na Vyhlídce
Vyvěšeno 18.10.2016 sejmuto 31.10.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Prodej pozemků parc. č. st. 138 pod rekreačním objektem. (PDF 48kB)
Vyvěšeno: 10.10.2016 sejmuto 31.10.2016

Veřejná vyhláška č.j. SU/4566/2016-8

Oznámení o zastavení územního řízení"Stavba 01- Lávka přes Malši, rechle Plav" (PDF 157kB)
Vyvěšeno: 30.09.2016 sejmuto 17.10.2016

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 2016

Oznámení o době a místě konání voleb (PDF 63kB)
Vyvěšeno: 10.10.2016 sejmuto 17.10.2016

Veřejná vyhláška č.j. OÚP/2016/O-1179/Sl-V

Oznámení o pokračování řízení o územním plánu Heřmaň - opakované veřejné projednání (PDF 234kB)
Vyvěšeno: 07.09.2016 sejmuto 17.10.2016

Volby do Senátu Parlamentu ČR 2016

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků (PDF 57kB)
Vyvěšeno: 01.08.2016 sejmuto 17.10.2016

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR 2016

Oznámení o době a místě konání voleb (PDF 64kB)
Vyvěšeno: 21.09.2016 sejmuto 10.10.2016

Volby do Zastupitelstva Jihočeského kraje 2016

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků (PDF 57kB)
Vyvěšeno: 01.08.2016 sejmuto 10.10.2016

Veřejná vyhláška č.j. SU/6696/2016-3

Oznámení o podané žádosti o umístění stavby"Obnova Řad surové vody Římov - Plav II. a III. etapa Římov" (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 30.09.2016 sejmuto 10.10.2016

Veřejná vyhláška č.j. OÚP/2016/O-1103/Sl-V

Oznámení o pokračování řízení o územním plánu Plav - opakované veřejné projednání (PDF 232kB)
Vyvěšeno: 19.08.2016 sejmuto 07.10.2016

25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 22. září 2016 od 10:00 hodin. Program (PDF 125kB)
Vyvěšeno: 13.09.2016 sejmuto 23.09.2016

15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 26.08.2016 od 18. hodin na "Čapáku".
Program:
1) Schválení zakázky „česle – suchý brod“
2) Schválení smlouvy o dílo týkající se nátěru Biaggiho lávky
3) Na vědomí důvodová zpráva k návrhu zadání změny č.2 ÚP
4) Schválení návrhu zadání změny ÚP č.2
5) Pověření starosty Zdeňka Šmída zajistit zpracování návrhu změny č.2 ÚP
6) Na vědomí rozhodnutí zastupitelstva vyřešení nabídky sporu Obec Doudleby x Římskokatolická církev
7) Schválení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku: „Doudleby – dostavba kanalizace“
8) Ustanovení komise pro otevírání obálek
9) Smlouva o dílo
10) Schválení žádosti o financování nákupu 4 ks radiostanic pro JSDHO Doudleby
11) Na vědomí rozpočtové opatření č. 8 a 9
12) Schválení rozpočtového opatření č. 10
13) Schválení žádosti o úpravu otevírací doby v obchodě
14) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy bytu v hasičské zbrojnici
15) Návrh zastupitele Ondřeje Klora změnit koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí
16) Diskuze
Vyvěšeno 17.08.2016 sejmuto 29.08.2016

Veřejná vyhláška KUJCK 103692/2016

Rozhodnutí o vlivu záměru stavby na životní prostředí - "Obnova řadu surové vody Římov - Plav, II. a III. etapa" (PDF 326kB)
Vyvěšeno: 26.07.2016 sejmuto 15.08.2016

Veřejná vyhláška SU/5389/2015-12 Da

Zastavení územního řízení - "Obnova řadu surové vody Římov - Plav, I. etapa - Doudleby" (PDF 167kB)
Vyvěšeno: 18.07.2016 sejmuto 04.08.2016

Veřejná vyhláška č.j. OOŽP/6652/2016/Ji

Oznámení zahájení řízení o vydání stavebního povolení "Včelná, Na Hraničkách - stavební úpravy vodovodu, rozšíření tlakového pásma" (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 04.07.2016 sejmuto 21.07.2016

Veřejná vyhláška č.j. SU/4566/2016-4

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání "Stavba 01- Lávka přes Malši, rechle Plav" (PDF 294kB)
Vyvěšeno: 27.06.2016 sejmuto 13.07.2016

Oznámení ukončení zjišťovacího řízení č.j. KUJCK 87850/2016

Oznámení o ukončení zjišťovacího řízení záměru „Obnova řadu surové vody Římov – Plav, I. etapa – Doudleby“ (PDF 263kB)
Vyvěšeno: 21.06.2016 sejmuto 07.07.2016

24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 23. června 2016 od 10:00 hodin. Program (PDF 127kB)
Vyvěšeno: 14.06.2016 sejmuto 27.06.2016

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 60415/2016

Doručení návrhu 5. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu. (PDF 244kB)
Vyvěšeno: 10.05.2016 sejmuto 27.06.2016

Oznámení Ministerstva životního prostředí ČR vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03

Ministerstvo životního prostředí v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03.
Opatření obecné povahy č.j. 33589/ENV/16 (PDF 449kB)
Příloha 1 k OOP č.j. 33589/ENV/16 - Program zlepšování kvality ovzduší zóna jihozápad – CZ03 (PDF 6MB)
Příloha 2 k OOP 33589/ENV/16 - Připomínky (PDF 334kB)
Příloha 3 k OOP 33589/ENV/16 - Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihozápad – CZ03“ (PDF 328kB)
Příloha 4 k OOP 33589/ENV/16 - Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (PDF 334kB)
Vše je také zveřejněno na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.
Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.
Vyvěšeno 01.06.2016 sejmuto 20.06.2016

14. veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Doudleby

Bude se konat 15.06.2016 od 19. hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Doudleby.
Program:
1) Schválení závěrečného účtu 2015 obce Doudleby
2) Schválení roční uzávěrky 2015 obce Doudleby
3) Schválení závěrečného účtu 2015 SMO Pomalší
4) Schválení stavby lávky (cyklotrasa Plav – Doudleby)
5) Schválení prodeje pozemku parc. č. 62/11
6) Schválení prodeje pozemku parc. č. 284/26
7) Schválení příspěvku na mzdy ZŠ a MŠ
8) Schválení příspěvku LK Doudleby
Vyvěšeno 07.06.2016 sejmuto 16.06.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek 62/11 v k. ú. Doudleby 44 m2 (PDF 48kB)
Vyvěšeno: 30.05.2016 sejmuto 16.06.2016

Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2016/061895-C

Ukončení mimořádného veterinárního opatření proti nebezpečné nákaze – moru včelího plodu, nařízeného SVS č.j.: SVS/2015/051931-C dne 25.05.2015 (PDF 332kB)
Vyvěšeno: 30.05.2016 sejmuto 16.06.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Pozemek 284/26 v k. ú. Doudleby 66 m2(PDF 166kB)
Vyvěšeno: 23.05.2016 sejmuto 16.06.2016

Závěrečný účet obce Doudleby 2015

včetně všech příloh je umístěn na stránce výsledků hospodaření zde:
Vyvěšeno dne: 20.05.2016, sejmuto 16.06.2016

Veřejná vyhláška k návrhu zadání změny č. 2 ÚP Doudleby

Vystavení k veřejnému nahlédnutí návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu Doudleby (PDF 259kB)
Návrh zadání změny č. 2 ÚP Doudleby - text (PDF 536kB)
Vyvěšeno: 16.05.2016 sejmuto 16.06.2016

Veřejnoprávní smlouva č. 2016000895

Veřejnoprávní smlouva na úseku speciálního stavebního řádu ve věcech místních komunikací, uzavřená s městem České Budějovice (PDF 703kB)
Vyvěšeno: 20.05.2016 sejmuto 14.06.2016

Veřejná vyhláška Finančního úřadu č.j. 1036399/16/2200-11460-301165

Oznámení o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů daně z nemovitých věcí pro rok 2016 (PDF 90kB)
Vyvěšeno: 26.04.2016 do 30.05.2016

Porovnání kalkulace cen vodného za rok 2015 s dosaženými skutečnostmi (ČEVAK)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (PDF 830kB)
Vyvěšeno: 29.04.2016 sejmuto 30.05.2016

Porovnání kalkulace cen stočného za rok 2015 s dosaženými skutečnostmi (Obec Doudleby)

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. (PDF 734kB)
Vyvěšeno: 29.04.2016 sejmuto 30.05.2016

Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č.j. KUJCK 62350/2016/OZZL/9

Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Malše ř.km 5,343 - 21,713 od silničního mostu v Roudném po VD Římov (PDF 282kB)
Vyvěšeno: 12.06.2016 sejmuto 30.05.2016

Oznámení záměru a zahájení zjišťovacího řízení č.j. KUJCK 62534/2016

Posuzování vlivu na životní prostředí pro záměr stavby "Obnova řadu surové vody Římov - Plav, I. etapa Doudleby".
Sdělení, kdy a kde lze do oznámení záměru nahlížet (PDF 803kB)
Vyvěšeno: 10.05.2016 sejmuto 26.05.2016

Veřejná vyhláška č.j. KUJCK 51968/2016

Zveřejnění návrhu aktualizace č. 3 zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace (PDF 230kB)
Text návrhu zprávy (PDF 1MB)
Vyvěšeno: 20.04.2016 sejmuto 23.05.2016

SMO Pomalší, závěrečný účet 2015

Závěrečný účet SMO Pomalší (PDF 208kB)
Zpráva o přezkumu hospodaření SMO Pomalší (PDF 2MB)
Výkazy hospodaření SMO Pomalší (PDF 6MB)
Vyvěšeno: 05.05.2016 sejmuto 23.05.2016

23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 19. května 2016 od 10:00 hodin. Program (PDF 119kB)
Vyvěšeno: 11.05.2016 sejmuto 20.05.2016

13. veřejné zasedání Obecního zastupitelstva Doudleby

Bude se konat dne 16.5.2016 od 19.00 hodin v zasedací síni OÚ Doudleby.
Program:
1) Na vědomí rozpočtové opatření 4/2016
2) Na vědomí rozpočtové opatření 5/2016
3) Schválení smlouvy s firmou Česká Vodohospodářská s.r.o. – akce Doudleby – dostavba kanalizace
4) Schválení smlouvy o věcném břemeni E.ON
5) Schválení přijetí finančního daru ZŠ a MŠ Doudleby
6) Schválení předchozího souhlasu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Doudleby k přijímání peněžních darů, účelově neurčených
Vyvěšeno 06.05.2016 sejmuto 17.05.2016

Nařízení obce č. 1/2016 (Město České Budějovice)

Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov v katastrálním území Dívčice, Dříteň, Hlavatce u Českých Budějovic, Chvalešovice, Lékařova Lhota, Nákří, Plástovice, Sedlec u Českých Budějovice, Záblatí (PDF 104kB)
Vyvěšeno: 08.04.2016 sejmuto 25.04.2016

Veřejná vyhláška KUJCK 41865/2016/OZZL/5

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy "Stanovení rozsahu záplavového území na řece Malši" (PDF 253kB)
Návrh OOP "Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Malše ř.km 5,343 - 21,713 od silničního mostu v Roudném po VD Římov" (PDF 191kB)
Vyvěšeno: 06.04.2016 sejmuto 25.04.2016

22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10:00 hodin. Program (PDF 421kB)
Vyvěšeno: 29.03.2016 sejmuto 13.04.2016

Veřejná vyhláška č.j. ODaSH/16/2348/Tal-PSP

Prodloužení stavebního povolení ke stavbě „Autobusové zastávky, Doudleby“ (PDF 225kB)
Vyvěšeno: 25.2.2016 sejmuto 14.03.2016

21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Bude se konat ve čtvrtek 25. února 2016 od 10:00 hodin. Program (PDF 307kB)
Vyvěšeno: 15.02.2016 sejmuto 29.02.2016

12. veřejné zasedání zastupitelstva obce Doudleby

Bude se konat 17.2.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Doudleby. Program:
1. Schválení účetní uzávěrky ZŠ a MŠ Doudleby
2. Schválení výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Doudleby
3. Schválení převodu prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
4. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Doudleby
5. Na vědomí rozpočtové opatření č.18/2015
6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene E-ON
7. Schválení jmenovacího dekretu velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů
8. Schválení ukončení pořizování změny č. 2
9. Schválení pořízení změny č. 2
10. Na vědomí souhrnná technická zpráva
Vyvěšeno 10.02.2016 sejmuto 18.2.2016

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR 155/2016-MZE-15120

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, Národního plánu povodí Odry a Národního plánu povodí Dunaje (PDF 126kB)
Národní plán povodí Labe (PDF 186kB)
Národní plán povodí Odry (PDF 196kB)
Národní plán povodí Dunaje (PDF 185kB)
Vyvěšeno: 13.01.2016 sejmuto 30.01.2016

Veřejná vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR č.j. 90988/ENV/15

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PDF 122kB)
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PDF 523kB)
Vyvěšeno: 07.01.2016 sejmuto 19.01.2016

Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Vyhláška o místních poplatcích pro rok 2016 (PDF 191kB)
Vyvěšeno: 29.12.2015 sejmuto 15.01.2016
Nahoru